XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej XXXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
XXXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

Gdańsk
1-3 września 2022

zarejestruj się

Zaproszenie

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Szanowni Państwo


Zbliża się czas kolejnego, najważniejszego dla środowiska polskich chirurgów onkologów wydarzenia - XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Tym razem spotkamy się 1-3 września 2022 roku w Gdańsku.


Podczas sesji plenarnych, warsztatów i szkoleń doskonalących będziemy dyskutowali o najnowszych osiągnięciach i najlepszych praktykach we wszystkich dziedzinach chirurgii onkologicznej. Nasze spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy oraz rozmów z uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi. Jak co roku, naszemu Zjazdowi towarzyszyć będzie XXXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO. 


Zachęcamy Państwa do czynnego współtworzenia Zjazdu poprzez przesyłanie streszczeń swoich badań i wyników prac. Najlepsze z nich zostaną zaprezentowane w trakcie sesji ustnych i sesji plakatowej. 


Zjazd w Gdańsku zwróci w  sposób szczególny uwagę na problem leczenia skojarzonego najczęstszych nowotworów, w tym na aspekty leczenia zależne od stopnia zaawansowania choroby. Tematy te będą się wyraźnie przekładać na codzienną praktykę kliniczną w Państwa pracy.


Dla uczestników dostępny będzie również dodatkowy program spędzania czasu po wykładach. Wydarzenia te będą doskonałym urozmaiceniem pobytu w Gdańsku i wspaniałą okazją do spotkań towarzyskich zarówno w kameralnym, jak i w szerszym gronie.


Serdecznie zapraszamy.

Do zobaczenia w Gdańsku!

Prof. Dawid Murawa    
Prezes PTChO    
Przewodniczący Komitetu Naukowego
XXVIII Zjazdu PTChO

Prof. Tomasz Jastrzębski        
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego XXVIII Zjazdu PTChO

Prof. Zoran Stojcev        
Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XXVIII Zjazdu PTChO


Materiały do pobrania: pobierz

Program

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Pobierz program


PROGRAM RAMOWY

Czwartek 1.09.2022

13.00–16.00
XXXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO
TEMAT: Chirurgia onkologiczna – strategia postępowania interdyscyplinarnego w nowotworach innych specjalizacji

Piątek 2.09.2022

SALA A
SALA B
SALA C
8.00–16.50
Rak okrężnicy, rak odbytnicy, rak trzustki, prace oryginalne 8.30–16.40
Rak piersi, prace orginalne 8.00–16.40
Rak skóry, czerniak, prace oryginalne
8.00– 9.00
Sesja prac oryginalnych – przewód pokarmowy
8.30–9.45
Sesja: O raku piersi inaczej
8.30–9.30
Robotyka w onkologii
9.00–9.10
Przerwa
9.45–9.55
Przerwa
9.30–9.40
Przerwa
9.10–11.10
Sesja: Standardy w chirurgii onkologicznej
 – „ How I do it”
9.55–10.55
Sesja prac oryginalnych – rak piersi
9.40–11.10
Leczenie skojarzone chorych na nowotwory złośliwe skóry
11.10–11.20
Przerwa
10.55–11.00
Przerwa
11.10–11.20
Przerwa
11.20–12.20
Endoskopia zabiegowa przewodu pokarmowego w stanach przedrakowych oraz postępy w endoskopii diagnostycznej
11.00–12.20
Żywienie i metabolizm w trakcie leczenia skojarzonego
11.20–12.10
Sesja pisma „Nowotwory Journal of Oncology”

12.20–13.40 LUNCH / SESJE SPONSOROWANE

13.50–14.40
Sesja na temat sieci onkologicznej
13.40–15.20
Transplantologia narządów w onkologii 13.45–14.45
Po Kongresie „Wokół raka tarczycy” Gliwice 2022. Co nowego w leczeniu skojarzonym chorych na raka tarczycy w Polsce?
14.40–14.50
Przerwa
15.20–15.30
Przerwa
14.45–14.50
Przerwa
14.50–16.50
Skojarzone leczenie nowotworów w zależności od stopnia zaawansowania – omówienie z analizą przypadków klinicznych
1. Rak okrężnicy
2. Rak odbytnicy
3. Rak żołądka
4. Rak trzustki
15.30–16.50
Sesja: Aspekty onkogeriatryczne w raku piersi
14.50–15.50
Sesja prac oryginalnych – skóra, mięsaki, chirurgia endokrynologiczna i inne
16.00–16.40
PSSO-03 – spotkanie badaczy

17.10–18.30 Walne Zgromadzenie Członków PTChO

Sobota 3.09.2022

SALA A
SALA B
SALA C
8.00–13.00
Rak odbytnicy, rak żołądka 8.30–13.00
Sesja pisma „Nowotwory Journal of Oncology” 8.40–13.00
Sesja młodych, sesja plakatowa
8.00–8.50
Sesja Sekcji Nowotworów Odbytnicy
8.30–9.45
Sesja: Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna piersi – co nowego w roku 2022
8.40–10.40
Sesja młodych
8.50–9.00
Przerwa
9.45–9.55
Przerwa
10.40–10.50
Przerwa
9.00–11.45
Leczenie chorych ze wznową lokoregionalną nowotworów przewodu pokarmowego
Sesja 1. Leczenie chorych z nawrotem raka jelita grubego
Sesja 2. Leczenie chorych z nawrotem raka żołądka
9.55–11.35
Sesja: Rak piersi a ciąża 
10.50–11.40
Sesja prawna
11.45–11.50
Przerwa
11.35–11:45
Przerwa
11.40–11.50
Przerwa
11.50–13.00
Sesja: Nowoczesne techniki leczenia nowotworów wykorzystywane w leczeniu skojarzonym: możliwości i wskazania
11:45–13.00
Nieszczelność zespolenia
11.50–13.00
Sesja plakatowa

13.05–13.15 Zakończenie Zjazdu
UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Zjazdu

Opłaty

Opłaty za udział w XXVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznejdo 30 kwietnia 2022 r
do 30 czerwca 2022 r.
do 15 sierpnia 2022 r.
od 16 sierpnia 2022 r.
Członkowie PTCHO*
500 zł (z VAT)
600 zł (z VAT)
650 zł (z VAT)
750 zł (z VAT)
Lekarze niebędący członkami PTCHO
600 zł (z VAT)
700 zł (z VAT)
800 zł (z VAT)
900 zł (z VAT)
Pielęgniarki
100 zł (z VAT)
100 zł (z VAT)
150 zł (z VAT)
200 zł (z VAT)
Studenci medycyny**
50 zł (z VAT)
50 zł (z VAT)
75 zł (z VAT)
100 zł (z VAT)
Osoba towarzysząca***
200 zł (z VAT)
200 zł (z VAT)
250 zł (z VAT)
300 zł (z VAT)
Wieczór artystyczny****
250 zł (z VAT)
250 zł (z VAT)
250 zł (z VAT)
250 zł (z VAT)


*  Członkowie PTCHO mający opłacone składki członkowskie 
(Uwaga! Honorowi Członkowie PTCHO oraz Emerytowani Członkowie PTCHO zwolnieni są z opłaty za udział w Zjeździe - w formularzu rejestracji prosimy wybrać właściwy typ uczestnika. Warunkiem zwolnienia z opłaty zjazdowej jest aktualne opłacone członkostwo w PTCHO)

** Opłata niezależna od formy udziału (stacjonarnie lub online). W formularzu rejestracji należy wpisać - Numer legitymacji studenckiej. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji, będzie niezbędna  przy rejestracji na miejscu.

*** Osoba, która może zostać zarejestrowana tylko razem z uczestnikiem Zjazdu nie biorąca udziału w części merytorycznej Zjazdu i nie mająca wstępu na wystawę medyczną.

**** Wieczór artystyczny nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.


Warunki rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe określa Regulamin uczestnictwa


Inauguracja i spotkania towarzyskie nie zostaną sfinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.Opłata zjazdowa zawiera:

 • Udział w wykładach i dyskusjach
 • Materiały zjazdowe
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Przerwy kawowe i lunch (w przypadku uczestnictwa stacjonarnie)
 • Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych*


UWAGA! Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.

Informacje na temat dostępnych hoteli ze specjalną ceną dla uczestników Zjazdu PTCHO dostępne są w zakładce NOCLEGI.


Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.,
 ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
 nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin
 67 1540 1144 2114 6406 8224 0004
 Tytułem: Zjazd PTCHO (imię i nazwisko uczestnika/firma)

W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl


Organizatorzy zapraszają nieodpłatnie wszystkich zarejestrowanych uczestników na Inaugurację Zjazdu. Koszty uroczystości ponoszą organizatorzy Zjazdu, nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.


*Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Abstrakty

Szanowni Państwo,


poniżej znajdują się aktualne informacje dot. zgłaszania streszczeń do Sesji Plakatowej i Sesji doniesień ustnych.


Prace można zgłaszać wyłącznie poprzez stronę internetową!

Uwaga! Z uwagi na duże zainteresowanie, wydłużamy termin zgłoszeń abstraktów do 10.07.2022 r.


TERMINY

    zgłaszanie abstraktów: do 30.06.2022 r.  10.07.2022 r.

    recenzowanie prac: do 20.07.2022 r.

    ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac: 01.08.2022 r.  

    nadsyłanie prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas sesji plakatowej: do 15.08.2022 r.WYTYCZNE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA PRAC

Składane streszczenie musi spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące przygotowanego i przesyłanego materiału:
    a) Język: polski lub angielski
    b) Maksymalna liczba znaków treści abstraktu: 2000
    

Składane streszczenie powinno zawierać poniższe elementy podane w wymienionej kolejności:
    a) tytuł abstraktu
    b) lista autorów
    c) autor prezentujący
    d) treść streszczenia. Standardowo właściwa treść streszczenia powinna zawierać następujące sekcje: WPROWADZENIE, CEL PRACY, MATERIAŁ, METODY, WYNIKI, WNIOSKI
    e) maksymalnie 3 słowa kluczowe
    f) informacja o konflikcie interesów autora/autorów (w polu: Komentarz/uwagi)


Ważne!

Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Zjazd co najmniej Autora wskazanego jako prezentującego pracę.

Autor/Autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty zjazdowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Redakcja i wydawca suplementu, w którym zostaną opublikowane zgłoszone prace, nie ponoszą odpowiedzialności za poprawność przesłanych przez autorów danych osobowych, nazw afiliowanych instytucji oraz streszczeń.


REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC ORYGINALNYCH. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.

REGULAMIN KONKURSU I OCENY PRAC PLAKATOWYCH I USTNYCH PODCZAS XXVIII ZJAZDU PTChO. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.

Sesja Młodych

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,


mam niezmierny zaszczyt zaprosić Was do uczestnictwa w Sesji Młodych podczas XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W tym roku spotykamy się 3 września w Gdańsku.


Zapraszamy wszystkich chętnych rezydentów do przedstawienia prac naukowych z zakresu chirurgii onkologicznej lub do biernego uczestnictwa w spotkaniu. Mamy nadzieję, że oprócz prezentacji prac będzie to owocny czas dyskusji oraz okazja do spotkań i wymiany doświadczeń.


Do zobaczenia!
Dr n. med. Mateusz Wichtowski
Przewodniczący Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej


Program „Sesji Młodych” dedykowanej rezydentom chirurgii onkologicznej

840 - 850 Sekcja Młodych PTChO – podsumowanie pierwszych dwóch lat działalności.  Dr Mateusz Wichtowski

850 - 920 Chirurgia Onkologiczna – czym dla mnie jest ta specjalizacja? Dr Paweł Winter, Dr Michał Jankowski, Dr Sławomir Mazur

920 - 1020 Sesja Case Reports

1020 - 1030 Przerwa kawowa i liczenie głosów

1030-1040 Ogłoszenie wyników

Zasady Sesji Case Reports


Tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć zagadnień związanych z onkologią. Autorem prezentującym przypadek kliniczny jest lekarz w trakcie specjalizacji. Możliwy jest także czynny udział studentów – członków studenckich kół naukowych – w asyście lekarza w trakcie specjalizacji.


TERMINY

Zgłaszanie abstraktów: do 31.07.2022 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac: 16.08.2022 r.


WYTYCZNE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA PRAC

 1. Składane streszczenie musi spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące przygotowanego i przesyłanego materiału:
  1. język: polski lub angielski,
  2. maksymalna liczba znaków treści abstraktu: 2000.
 2. Składane streszczenie powinno zawierać poniższe elementy podane w wymienionej kolejności:
  1. tytuł abstraktu,
  2. lista autorów,
  3. autor prezentujący,
  4. treść streszczenia. Standardowo właściwa treść streszczenia powinna zawierać następujące sekcje: WPROWADZENIE, CEL PRACY, MATERIAŁ, METODY, WYNIKI, WNIOSKI,
  5. maksymalnie 3 słowa kluczowe,
  6. informacja o konflikcie interesów autora/autorów (w polu: Komentarz/uwagi).


DODATKOWE INFORMACJE

Prace zakwalifikowane przez Komitet Naukowy będą przedstawiane w formie prezentacji ustnej z użyciem pokazu slajdów w programie PowerPoint. Czas prezentacji ustnej nie może przekraczać 7 minut (5 minut prezentacji, 2 minuty pytania i dyskusja).


Po prezentacjach prowadzona będzie dyskusja na zasadach określonych każdorazowo przez Prowadzących Sesję.


Autor lub zespół autorów zobowiązani są do odpowiedzi na postawione pytania w toku dyskusji.


Prowadzący Sesję Młodych ma prawo odebrać głos uczestnikowi konkursu po przekroczeniu czasu dozwolonego na wypowiedź.


O zakwalifikowaniu do udziału w Sesji Młodych autor zostanie powiadomiony przez Komitet Organizacyjny.


Przy ocenie prac przez Komitet Naukowy brane będą pod uwagę poszczególne kategorie:

 1. wartość merytoryczna pracy,
 2. samodzielność przygotowania pracy przez jej autorów (szczególnie!),
 3. sposób prezentacji pracy (poprawność językowa, użycie właściwej nomenklatury, zachowanie właściwego układu prezentacji oraz ram czasowych),
 4. odpowiedź w trakcie dyskusji.


NAGRODY

Po zakończeniu sesji przyznane zostaną nagrody: nagroda główna oraz gdy prezentowanych prac jest więcej niż 5, przyznawana jest nagroda za II miejsce, a gdy więcej niż 7 — za III miejsce.


Nagrody: główna, za II i III miejsce są przyznawane przez Prowadzących Sesje, przy możliwym udziale innych obecnych podczas sesji członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.


Nagroda główna Sesji Młodych nosi nazwę Nagrody Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i wynosi  1000 PLN. Nagrody za II i III miejsce wynoszą odpowiednio 800 i 500 PLN.


Nagrody pieniężne: główna, za II i III miejsce są ufundowane przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej.


Dodatkową nagrodą dla laureatów I, II i III miejsca jest bezpłatny udział w kolejnym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.


Wydarzenia towarzyszące

INAUGURACJA ZJAZDU*


1 września 2022 r., godz. 17:30, Dwór Artusa

Wykład im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego - prof. Józef Kładny

Inaugurację Zjazdu uświetni występ Wrocławskiego Kwartetu Smyczkowego CONTINUO


Repertuar zespołu obejmuje ponad 200 utworów muzyki: klasycznej, salonowej, jazzowej, filmowej i rozrywkowej.
Jako jeden z nielicznych kwartetów wziął udział w koncertach z
muzyką zespołu Blues Brothers.
Zespół występował na wielu koncertach w kraju i za granicą
min. we Francji czy w Strasburgu na koncertach Chopinowskich.


WIECZÓR ARTYSTYCZNY*


Serdecznie zapraszamy w piątek 2.09.2022 r. o godz. 20.00 

na wieczór artystyczny do restauracji Stary Maneż w Gdańsku.

Spotkanie towarzyskie jest dodatkowo płatne (250 zł z VAT).

Szczegóły wkrótce.


Do zobaczenia.*Inauguracja Zjazdu oraz wieczór artystyczny nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.

Inauguracja Zjazdu zostanie sfinansowana wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu własnego Wydawnictwa Czelej.

Wieczór artystyczny piątek, 2 września 2022

godzina 20:00 - 23:00 sala Stary Maneż cena 250.00zł (zawiera VAT)

Zapraszamy w piątek 2.09.2022 r. o godz. 20.00 na wieczór artystyczny do restauracji Stary Maneż w Gdańsku.

Termin i miejsce

Termin i miejsce

Termin konferencji:
1-3 września 2022

Miejsce konferencji:
Gdańsk

Radisson Hotel & Suites
ul. Chmielna 10-25, Gdańsk


Położony na Wyspie Spichrzów Radisson Hotel & Suites, dzięki nowoczesnej formie nawiązującej do lokalnej architektury, doskonale wpisuje się w historyczną zabudowę tej części Gdańska. Hotel dysponuje nowoczesnymi salami konferencyjnymi, które zapewnią komfort obrad uczestnikom Zjazdu.


Noclegi

Szanowni Państwo,


istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu w poniższych hotelach na hasło: PTCHO.

Pokoje dostępne będą w miarę dostępności miejsc lub do ustalonej z hotelem daty. Aby poznać ceny i szczegóły ofert dla uczestników Zjazdu proszę kliknąć w zdjęcie wybranego hotelu.

Radisson Hotel & Suits

ul. Chmielna 10-25, 80-748 Gdańsk

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

e-mail: reservation.gdansk@radisson.com

https://www.radissonhotels.com/pl-pl/hotele/radisson-gdansk

Pokój 1-os. ze śniadaniem - cena: 530 zł (z VAT)/dobę

Pokój 2-os. ze śniadaniem - cena 590 zł (z VAT)/dobę

Parking - 130 zł/dobę


Rezerwacje do wyczerpania puli pokoi

Hotel Królewski

ul. Ołowianka 1 80-751 Gdańsk

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: +48 733 350 230

e-mail: recepcja@hotelkrolewski.pl

https://hotelkrolewski.pl/

pokój 1-os. – cena 300 zł (z VAT)/doba

pokój 2-os. – cena 350 zł (z VAT)/doba


śniadanie dodatkowo płatne 50 zł/os.

parking w cenie 50zł/doba/auto


Rezerwacje do wyczerpania puli pokoi.


900 m od Radisson Hotel&Suits

Qubus Hotel

ul. Chmielna 47 - 52, 80-748 Gdańsk

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 58 752 21 00

e-mail: gdansk@qubushotel.com

https://www.qubushotel.com/pl/hotel-gdansk

15% rabatu z kodem PTCHO


Rezerwacje do wyczerpania puli pokoi.


450 m od Radisson Hotel&Suits

Puro Hotel

Stągiewna 26, 80-750 Gdańsk

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 58 563 50 00

e-mail: gdansk@purohotel.pl

https://purohotel.pl/pl/gdansk

20% rabatu od ceny dnia na hasło: PTCHO

Parking: koszt 100 zł/doba


Rezerwacje do wyczerpania puli pokoi.


220 m od Radisson Hotel&Suits

Hotel Grano

ul. Pszenna 3, 80-749 Gdańsk

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 58 717 80 51

e-mail: hotelgrano.re@granohotels.pl

https://www.granohotels.pl/hotelgrano

Pokój 1-os. ze śniadaniem - cena: 340 zł (z VAT)/dobę

Pokój 2-os. ze śniadaniem - cena 410 zł (z VAT)/dobę


W cenie pokoju możliwość korzystania ze strefy SPA & Wellness.

Parking podziemny - 50,00 zł/dobę (wymagana wcześniejsza rezerwacja)


Rezerwacje możliwe do dnia 29.07.2022 r. lub wyczerpania puli pokoi.


400 m od Radisson Hotel&Suits

Hotel Gdańsk Boutique

ul. Szafarnia 9, 80-755 Gdańsk

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 58 300 17 14

e-mail: rezerwacja@hotelgdansk.com.pl

https://www.hotelgdansk.com.pl/

Pokój 1-os. ze śniadaniem – cena: 430 zł (z VAT)/doba

Pokój 2-os. ze śniadaniem - cena: 530 zł (z VAT)/doba

Cena obejmuje także dostęp do strefy saun i fitness room.


Parking – 100 zł brutto/dzień


Rezerwacji można dokonywać do dnia 25.04.2022 lub do wyczerpania puli pokoi.


550 m od Radisson Hotel&Suits

Holiday Inn

ul. Chmielna 1, 80-750 Gdańsk

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

http://bityl.pl/gOOev

Pokój 1-os. ze śniadaniem - cena: 460 zł (z VAT)/dobę

Pokój 2-os. ze śniadaniem - cena 500 zł (z VAT)/dobę


W cenie pokoju możliwość korzystania z sali fitness.


Rezerwacje możliwe do wyczerpania puli pokoi poprzez link: http://bityl.pl/gOOev.


15 m od Radisson Hotel&Suits

Radisson Blu

Długi Targ 19, 80-828 Gdańsk

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

e-mail: reservation.gdansk@radissonblu.com

https://www.radissonhotels.com/pl-pl/hotele/radisson-blu-gdansk

Pokój 1-os. typu standard ze śniadaniem: 490 PLN
Pokój 2-os. typu standard ze śniadaniem: 560 PLN
Pokój typu Premium 1-os. ze śniadaniem: 590 PLN
Pokój typu Premium 1-os. ze śniadaniem:660 PLN


Rezerwacji można dokonać mailowo na adres reservation.gdansk@radissonblu.com, powołując się na hasło PTCHO.

Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUIE


Członkowie Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka

prof. dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, prof. GUMed

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska

prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

prof. dr hab. n. med. Krzysztof  Zieniewicz

dr hab. n. med. Zoran Stojčev , prof. UTH Radom, prof. CMKP 

dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. KAAFM

dr hab. n. med. Marek Zawadzki

dr n. med. Michał Jankowski

dr n. med.Andrzej Kurylcio

dr n. med. Sławomir Mazur

lek. med. Jacek Kargul

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, prof. GUMed


Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
dr hab. n. med. Zoran Stojčev, prof. UTH Radom, prof. CMKP 


Członkowie Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Jacek Zieliński
dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz
dr hab. n. med. Karol Połom
dr n. med. Paweł Kabata
dr n. med. Tomasz Polec
lek. med. Paulina Cichon
lek. med. Tomasz Cwaliński
lek. med. Marcin Ekman
lek. med. Siergiej Girnyi

lek. med. Tomasz Sylwestrzak
lek. med. Arkadiusz Szarmach

Patronat Honorowy

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
prof. dr hab. Tomasz Grodzki
Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
Beata Małecka-Libera
Wojewoda Pomorski
Dariusz DrelichMarszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk
Prezydent Miasta Gdańska
Aleksandra DulkiewiczRektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. Marcin GruchałaPrezes Naczelnej Rady Lekarskiej
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
Partnerzy

OFICJALNE CZASOPISMO PTChO


PATRONI MEDIALNIInfarma

do pobrania


  Logo PTChO: pobierz

  Logo XVIII Zjazdu PTChO: pobierz


  Grafika Zjazdowa: pobierz

Organizator

   
   Organizator:
   Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
   e-mail: sekretariat@ptcho.pl
   www.ptcho.pl


   Biuro organizacyjne Zjazdu:
   Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
   ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
   e-mail: zjazdptcho@czelej.com.pl

  

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Anita Korczak

e-mail: anita.korczak@czelej.com.pl

+48 664 911 202

Kontakt dla uczestników:

Biuro Obsługi Klienta (pon-pt w godz. 8.00-16.00)

e-mail: sklep@czelej.com.pl

+48 81 446 98 11 wew. 11-13

Kontakt ws. organizacyjnych:

Katarzyna Krygiel

e-mail: zjazdptcho@czelej.com.pl

+48 797 990 717