XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej XLI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
XLI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

Kraków
16-18 maja 2024

zarejestruj się

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


w codziennej praktyce staramy się oswoić tę trudną dziedzinę, jaką jest chirurgia onkologiczna. Wymaga to od nas chirurgów doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy, przyswajania nowości i współpracy z innymi specjalistami, z którymi wspólnie prowadzimy leczenie. Służą temu coroczne zjazdy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, gdzie spotykamy ekspertów, omawiamy najlepsze rozwiązania, ale też powikłania i porażki. Nie możemy jednak zapominać o ważnym aspekcie, jakim jest bezpieczeństwo chorych. To my, podejmując się leczenia, gwarantujemy, że nie narazimy ich na ryzyko, którego można uniknąć. Dlatego w tym roku znacząca część naszych obrad poświęcona jest bezpieczeństwu pacjentów. Oczywiście jak zawsze nie zabraknie też dyskusji dotyczących postępów w leczeniu, sesji wideo pokazujących techniczne aspekty chirurgii czy zgłoszonych prezentacji oryginalnych.


Wierzę, że wspólne spotkanie w Krakowie wpłynie na jakość naszej pracy, bezpieczeństwo chorych, a także będzie spotkaniem przyjaciół.Serdecznie zapraszam

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
 Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Program

Szczegółowy program Zjazdu do pobrania: tutajCzwartek 16.05.2024

8:30-12:30
Spotkania grup badawczych i sekcji:

8.30-12.30 Warsztaty w Auditorium Maximum i w szpitalach krakowskich

9.00-10.30 Spotkanie Konsultanta Krajowego z Konsultantami Wojewódzkimi

10.30-12.30 Sesja Sekcji raka piersi
10.30-10.50 Europejski egzamin z chirurgii piersi – jak się przygotować i po co cały ten trud – Agnieszka Kołacińska-Wow
10.50-11.10 Europejskie badania w raku piersi – dlaczego warto się włączyć – Dawid Murawa
11.10-11.30 Badanie PTChO: Natychmiastowe rekonstrukcje piersi w Polsce – prezentacja założeń i rekrutacja ośrodków – Piotr Pluta
11.30-11.50 Certyfikat EUSOMA BCU – doświadczenia Białostockiego Centrum Onkologii – Leszek Kozłowski
11.50-12.10 Co dalej z konsensusem raka piersi? – Zbigniew Nowecki 12.10-12.30 Dyskusja

10.30-12.30 Spotkanie Sekcji nowotworów otrzewnej
11.30-12.30 Spotkanie badaczy programu CHIMERA
11.30-12.30 Spotkanie Sekcji Mięsakowej

 
13:00-16:00
XLI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

Sesja: Bezpieczeństwo pacjenta onkologicznego – punkt widzenia różnych specjalizacji, część 1

13.00-13.15 Bezpieczeństwo pacjentów jako problem wielowymiarowy – Marcin Mikos
13.15-13.30 Operacja doszczętna onkologicznie i bezpieczna – czy da się to pogodzić? – Janusz Kruszewski
13.30-13.45 Kiedy radioterapia jest niebezpieczna – Aleksandra Sztuder 13.45-14.00 Współpraca urologa i chirurga może wpływać na bezpieczeństwo operacji – Andrzej Stelmach
14.00-14.15 Bezpieczeństwo leczenia systemowego – Lucjan Wyrwicz 14.15-14.30 Przerwa

Sesja: Bezpieczeństwo pacjenta onkologicznego – punkt widzenia różnych specjalizacji, część 2
14.00-14.15 Czy leczenie onkologiczne może być bezpieczne dla płodności – Robert Jach
14.45-15.00 Opieka okołooperacyjna – Stanisław Kłęk
15.00-15.15 Bezpieczeństwo procedur endoskopowych – Jacek Sobocki 15.15-15.30 Bezpieczne znieczulenie i bezpieczne leczenie bólu – Jerzy Wordliczek
15.30-15.45 Zgoda chorego na proponowane leczenie chirurgiczne a bezpieczeństwo tego leczenia – Mariusz Wyleżoł
15.45-16.00 Dyskusja


18:00
Ceremonia Otwarcia Zjazdu  Auditorium Maximum UJ, Aula GłównaPiątek 17.05.2024

SALA A

SALA B

SALA C

8:30-10:30
(Sala A)
Bezpieczeństwo pacjenta w chirurgii onkologicznej – sesja plenarna
8.30-8.40 Wprowadzenie: Piotr Richter
8.40-9.00 Czy wytyczne kliniczne wystarczająco troszczą się o bezpieczeństwo chorych? – Wojciech Wysocki
9.00-9.20 Czy chirurgia onkologiczna jest bezpieczna – czego oczekują pacjenci – Danuta Ochał, Stowarzyszenie Unicorn
9.20-9.40 Suregon as the advocate of patient safety in surgical oncology – Geerard Beets
9.40-10.00 Jak Krajowa Sieć Onkologiczna może wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów – Adam Maciejczyk
10.00-10.20 Sztuczna inteligencja, robot chirurgiczny, a może sztuczny chirurg? – czy to bezpieczne – Marek Zawadzki
10.20-10.30 Dyskusja

10:30-10:50

Przerwa

10:30-10:50

Przerwa

10:30-10:50

Przerwa

10:50-12:00
Wykładniki jakości w chirurgii onkologicznej układu pokarmowego

10.50-11.05 Wykładniki jakości w chirurgii onkologicznej przełyku – Tomasz Skoczylas

11.05-11.20 Wykładniki jakości w chirurgii onkologicznej żołądka – Piotr Kołodziejczyk

11.20-11.35 Wykładniki jakości w chirurgii onkologicznej trzustki – Katarzyna Kuśnierz

11.35-11.50 Wykładniki jakości w chirurgii onkologicznej jelita grubego – Mirosław Szura

11.50-12.00 Dyskusja
10:50-12:00
Wykładniki jakości w chirurgii onkologicznej piersi

10.50-11.05 Wykładniki jakości w chirurgii piersi w Breast Cancer Unit w Polsce i na świecie – Diana Hodorowicz-Zaniewska

11.05-11.20 Ocena jakości zabiegów oszczędzających piers – Tomasz Nowikiewicz

11.20-11.35 Jak ocenić radykalność mastektomii? – Dawid Murawa

11.35-11.50 Czym jest jakość w rekonstrukcjach piersi? – Michał Lewandowicz

11.50-12.00 Dyskusja
10:50-12:00
Wykładniki jakości w chirurgii mięsaków i nowotworów skóry

10.50-11.10 Jakość leczenia czerniaków – wytyczne a rzeczywistość – biopsja węzłów wartowniczych i leczenie uzupełniające w kontekście wskaźników i mierników – Marcin Zdzienicki, Bożena Cybulska-Stopa

11.10-11.30 Mięsaki kończynowe i przestrzeni zaotrzewnowej – jak ocenić jakość? – Piotr Rutkowski

11.30-11.45 Fibromatoza – nowoczesne podejście miarą jakości – Marcin Ziętek, Anna Koseła-Paterczyk

11.45-12.00 Dyskusja
12:00-12:20

Przerwa

12:20-13:20
Prezentacja najlepszych prac ustnych – przewód pokarmowy

Sesja żywieniowa: Żywienie poza oddziałem chirurgii onkologicznej

12.20-12.35 Prehabilitacja w warunkach
ambulatoryjnych i oddziale – prawdziwy scenariusz – Stanisław Kłęk

12.35-12.50 Przygotowanie i opieka nad chorym onkologicznym podczas terapii neoadjuwantowej – Michał Jankowski

12.50-13.05 Dla kogo kwalifikacja do leczenia żywieniowego w warunkach domowych w chirurgii nowotworów – Marcin Folwarski

13.05-13.20 Dyskusja

Sesja pisma „Nowotwory”


12.50-13.20 Sesja pod patronatem firmy
13:00-14:00

     Przerwa obiadowa

14:00-15:30
Nowotwory przełyku i żołądka (sesja w jęz. angielskim)

14.00-14.20 GE junction cancer – Stefan Mönig

14.20-14.40 Laproscopic and robotic surgery in gastric cancer – Gian Luca Baiocchi

14.40-15.00 GASTRODATA project – Polish contribution and trans-atlantic cooperation? – Wojciech Polkowski, Katarzyna Sędłak, Karol Rawicz-Pruszyński

15.00-15.20 HIPEC and CHIMERA trial – Piotr Richter

15.20-15.30 Discussion

15.30 – European Gastric Cancer Cogress 2026 – informationRak piersi – prace oryginalne
15.00-15.30 Sesja pod patronatem firm

Czerniak i nowotwory skóry

14.00-14.20 Kiedy stosować leczenie pooperacyjne a kiedy przedoperacyjne u chorych na czerniaki? – Piotr Rutkowski

14.20-14.45 Czerniaki błon śluzowych – Katarzyna Kozak

14.45-15.00 Raki skóry – kiedy chirurgia nie wystarcza? – Hanna Koseła-Paterczyk

15.00-15.15 Czy skryning nowotworów skóry ma znaczenie w opiece onkologicznej? – Grażyna Kamińska-Winciorek

15.15-15.35 Trudne sytuacje kliniczne u chorych na czerniaki o zaawansowaniu lokoregionalnym – wznowa po leczeniu uzupełniającym, przerzuty in transit – Anna Małgorzata Czarnecka

15:30-15:45  Przerwa kawowa

15:45-17:15
Rak wątrobowokomórkowy

15.45-16.00 Diagnostyka radiologiczna HCC – możliwości i ograniczenia – Joanna Pilch-Kowalczyk

16.00-16.15 HCC okiem zakaźnika i hepatologa –Arleta Kowala Piaskowska

16.15-16.30 Leczenie systemowe raka wątrobowokomórkowego – jakie mamy możliwości i jakie czekają nas perspektywy? – Leszek Kraj

16.30-16.45 Chirurgia – Resekcja, termoablacja i transplantacja – dla kogo? – Michał Grąt

16.45-17.00 Współczesne możliwości technik embolizacyjnych w pierwotnych rakach wątroby – Piotr Piasecki

17.00-17.15 Rola radioterapii w raku wątrobowokomórkowym – Jerzy Wydmański

Nowotwory jelita grubego

15.45-16.00 Chirurgia klasyczna, laparoskowa i robotowa – leczenie raka jelita grubego w ośrodku kompetencji – Wojciech Zegarski

16.00-16.15 Ocena korzyści zabiegów małoinwazyjnych w chirurgii kolorektalnej – punkt widzenia fizjoterapeuty – Iwona Głowacka-Mrotek

16.15-16.30 Zasady kwalifikacji chorych z rakiem odbytnicy do procedury TaTME – Marek Bębenek

16.30-16.45 Operacje TaTME – boom or bust – ocena wyników leczenia na podstawie materiału własnego DCOPiH we Wrocławiu – Bartosz Kapturkiewicz 

16.45-17.00 Wskaźniki monitorowania jakości u chorych z rakiem jelita grubego – Bartosz Skonieczny

Prace oryginalne – czerniak, skóra, chirurgia endokrynologiczna
16.45-17.15 Sesja pod patronatem firmy

17.55-19.30 Walne Zgromadzenie Członków PTChO 

II termin: 18.00-19.30

20.30 Uroczysta kolacja dla uczestników* – DoubleTree by Hilton, ul. Dąbska 5


Sobota 18.05.2024


SALA ASALA BSALA C

9:00-10:30

Sesja sekcji nowotworów odbytnicy

9.00-9.15 Chirurgia odbytnicy na ostrym dyżurze –
Antoni Szczepanik

9.15-9.30 Resekcja bocznych węzłów chłonnych miednicy – Michał Jankowski

9.30-9.45 Ukierunkowanie molekularne leczenia neoadjuwantowego raka odbytnicy – Lucjan Wyrwicz

9.45-10.00 Jak przewidzieć nieszczelność zespolenia po przedniej resekcji odbytnicy? – Andrzej Rutkowski

10.00-10.15 Zieleń indocyjaninowa w zapobieganiu nieszczelności – Dawid Murawa

10.15-10.30 Dyskusja

9:00-10:30

Nowotwory nadnerczy
„Aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na raka kory nadnercza – pierwsze polskie rekomendacje”


9.00-9.10 Narodowa Strategia Onkologiczna – dlaczego potrzebujemy polskich zaleceń dla chorych na raka kory nadnerczy? – Marek Dedecjus

9.10-9.25 Diagnostyka przedoperacyjna i postępowanie okołooperacyjne – Kornelia Hasse-Lazar

9.25-10.15 Diagnostyka histopatologiczna i miejsce badań molekularnych:

9.25-9.35 Najnowsza klasyfikacja histopatologiczna – Ewa Chmielik

9.35-9.45 Badania molekularne kory nadnercza – czy mają znaczenie kliniczne?
Małgorzata Oczko-Wojciechowska

9.45-10.00 Zasady leczenia operacyjnego
Agnieszka Czarniecka

10.00-10.15 Leczenie systemowe i follow-up – Daria Handkiewicz-Junak

10.15-10.30 Dyskusja: Diagnostyka i leczenie chorych na raka kory nadnercza – problem wielodyscyplinarny – Moderator: Agnieszka Czarniecka – eksperci i uczestnicy
 

8:45-9:30
9.40-11.10

Sesja Komisji Historycznej

8.45-9.00 Historia chirurgii trzustki w Polsce. Sylwetki pionierów chirurgii trzustki – Sławomir Mrowiec

9.00-9.15 Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w fotografii – Sławomir Mazur

9.15-9.30 Rak piersi – historia leczenia oszczędzającego w Polsce – Arkadiusz Jeziorski


9.30-9.40 Przerwa

9.40-09.55 Przyszłość chirurgii onkologicznej – Janusz Piekarski
9.55-11.10 Sesja konkursowa – Case Reports
9.55-11.00 Prezentacje prac konkursowych
11.00-11.05 Przerwa, liczenie głosów
11.05-11.10 Ogłoszenie wyników


Sesja Młodych

9.40-09.55 – Przyszłość chirurgii onkologicznej – Janusz Piekarski

9.55-11.10 Sesja konkursowa – Case Reports:

9.55-11.00 Prezentacje prac konkursowych

11.00-11.05 Przerwa, liczenie głosów

11.05 – 11.10 Ogłoszenie wyników
10:30-10:50

Przerwa

10:30-10:50

Przerwa

11:10-11:20

Przerwa

10:50-12:20

Sesja wideo:
How I do it – Zespolenia w obrębie układu pokarmowego


10.50-11.10 Zespolenie przełyku w chirurgii małoinwazyjnej – Andrzej Budzyński
 
11.10-11.30 Zespolenie jelita cienkiego w laparoskopii – Mateusz Rubinkiewicz

11.30-11.50 Zespolenie po wewnątrzustrojowe po prawej hemikolektomii – Dorota Budzyńska

11.50-12.10 Zespolenie po operacjach odbytnicy – co może przyjść nie tak? – Michał Pędziwiatr

12.10-12.30 Zespolenia w chirurgii robotowej-czy rzeczywiście robot daje przewagę? – Marek Zawadzki

10:50-12:30

Sesja wideo chirurgii piersi – onkologiczna, rekonstrukcyjna

10.50-11.10 Częściowa rekonstrukcja piersi płatem LICAP – Michał Libiszewski

11.10-11.30 Całkowita rekonstrukcja piersi lipotransferem – Paweł Pyka

11.30-11.50 25 years of perforator. Flap reconstruction in breast cancer – Moustapha Hamdi

11.50-12.10 Śródoperacyjna obiektywna ocena ukrwienia tkanek po podskórnej mastektomii i jej wpływ na stosowane techniki rekonstrukcji piersi – Dawid Murawa

12.10-12.30 Zastosowanie mikroskopii konfokalnej w chirurgii piersi – Diana Hodorowicz-Zaniewska

11:20-12:30

Sesja prawna

11.20-11.30 Wprowadzenie do zagadnień: Hanna Rubaszewska

11.30-11.40 Odpowiedzialność chirurga a błąd medyczny – Izabela Wróbel-Górnikiewicz, Sędzia Sądu Okręgowego

11.40-11.50 Błędy i zagrożenia w kontraktach lekarskich – adwokat Hanna Rubaszewska

11.50-12.00 Najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych przed i po operacji – adwokat Hanna Rubaszewska

12.00-12.30 Dyskusja z udziałem: Stanisław Kłęk, Antoni Szczepanik, Józef Kładny

12.30-12.45

Przerwa

12.30-12.40

Przerwa

12.30-12.45

Przerwa

12:45-14:05

Sesja chirurgii robotowej

12.45-13.05 Blaski i cienie chirurgii robotowej –Krzysztof Kaseja

13.05-13.25 Jak stworzyć wielodyscyplinarny ośrodek robotowy – Andrzej Kwiatkowski

13.25-13.45 Krzywa uczenia się robotyki – doświadczenia własne – Wojciech Zegarski

13.45-14.05 Wycena procedur robotowych przez NFZ – Bartosz Skonieczny

12:30-14:25

12.40-13.00 Wykład pod patronatem firmy

13.00-14.25 Rak trzustki – konsensus polski 2024

13.00-13.15 Korzyści zabiegów minimalnie inwazyjnych – mrzonka czy rzeczywistość – Andrzej Budzyński

13.15-13.30 Chirurg jako czynnik rokowniczy – Sławomir Mrowiec

13.30-13.50 Co oferuje współczesne leczenie
przedoperacyjne – Leszek Kraj

13.50-14.05 Jak rozwiązać konflikt guza z naczyniami – Marek Sierżęga

14.05-14.25 Polski konsensus leczenia chorych na raka trzustki – Piotr Richter

12:45-14:20

Prezentacja najlepszych prac plakatowych


14:30                                                                                         Zakończenie Zjazdu

Abstrakty

REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC ORYGINALNYCH


Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.


REGULAMIN KONKURSU I OCENY PRAC PLAKATOWYCH I USTNYCH PODCZAS XXX ZJAZDU PTChO.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.


Termin zgłaszania prac: do 31 marca 2024 r.
Ważne!
 


Lista zakwalifikowanych prac oraz ich autorów zostanie opublikowana do dnia 19 kwietnia 2024 r. na stronie Konferencji w zakładce Abstrakty wraz z niezbędnymi informacjami technicznymi i logistycznymi dotyczącymi ich prezentacji.

 

Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Zjazd co najmniej Autora wskazanego jako prezentującego pracę.


Autor/Autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty zjazdowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Najlepsze prace ustne i plakatowe zostaną nagrodzone - najlepsza prezentowana praca ustna otrzyma nagrodę pisma „Nowotwory. Journal of Oncology” wraz z możliwością opublikowania pełnej wersji w tym piśmie.

  Sesja Młodych

Program Sesji Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych PTChO 2024

Sobota 18.05.2024 r., godz. 09.40-11.10, sala C 

 

9.40 – 09.55 Przyszłość chirurgii onkologicznej – prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski

9.55 – 11.10 Sesja konkursowa – Case Reports

9.55 – 11.00 Prezentacje prac konkursowych

11.00 – 11.05 Przerwa, liczenie głosów

11.05 – 11.10 – Ogłoszenie wyników

11.10 – Zakończenie Sesji 


REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC ORAZ KONKURSU SPRAWDŹ TUTAJ

Sesja wideo

Zapraszamy do udziału w Konkursie Filmów Chirurgicznych, który odbędzie podczas XXX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Krakowie.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania krótkich filmów, prezentujących ciekawe techniki operacyjne oraz przypadki kliniczne, związane z leczeniem operacyjnym nowotworów. Najwyżej ocenione filmy zostaną uhonorowane nagrodami, a ich autorzy będą mieli okazje zaprezentować i skomentować swoje prace w trakcie dedykowanej sesji.


Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu: TUTAJ 


Zgoda na udział w Konkursie filmów chirurgicznych, do pobrania TUTAJ 


Termin nadsyłania filmów: do 10 kwietnia 2024.


Instrukcja wysyłania filmu jest dostępna TUTAJ 


WYŚLIJ FILM 


Film (do 20 GB) zostanie przesłany za pomocą platformy www.myairbridge.com


Nie jest wymagana rejestracja użytkownika.


Film załącz poprzez: Wyślij plik przez email


Zgodę na udział w Konkursie filmów chirurgicznych – wyślij emailem na adres: marketing@czelej.com.pl

Komitet organizacyjny

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik – przewodniczący

Dr n. med. Michal Jankowski – sekretarz

Prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna

Dr hab. n. med Diana Hodorowicz-Zaniewska

Prof. dr hab. n. med. Stanislaw Kłęk

Dr n. med. Radosław Pach

Prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr

Mgr Iwona Rabij

Dr hab. n. med. Marek Sierżęga, prof. UJ

Dr n. med. Małgorzata Stopa-Barczyńska


Komitet naukowy


Komitet Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter – przewodniczący

Dr n. med. Michał Jankowski – sekretarz


Prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka

Dr hab. n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska

Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kołodziejczyk

Dr hab. n. med. Andrzej Kurylcio

Dr n. med. Sławomir Mazur

Prof. dr hab. n. med. Jerzy W. Mituś

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

Dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

Dr hab. n. med. Piotr Pluta

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski

Dr hab. n. med. Marek Sierżęga

Prof. dr hab. n. med. Zoran Stojcev

Prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik

Dr hab. n. med. Marek Zawadzki

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

Prof. dr hab. n. med. Jacek Zieliński

Opłaty i rejestracja


do 30 stycznia 2024 r.


Członkowie PTChO* 850 zł (z VAT)

Lekarze niebędący członkami PTChO 1000 zł (z VAT)

Pielęgniarki, Fizjoterapeuci, Rehabilitanci oraz inne zawody medyczne 250 zł (z VAT)

Rezydenci/Lekarze do 35 r.ż 300 zł (z VAT)

Studenci medycyny 100 zł (z VAT)

Wieczór artystyczny** 300 zł (z VAT)do 20 marca 2024 r.


Członkowie PTChO* 950 zł (z VAT)

Lekarze niebędący członkami PTChO 1100 zł (z VAT)

Pielęgniarki, Fizjoterapeuci, Rehabilitanci oraz inne zawody medyczne 300 zł (z VAT)

Rezydenci/Lekarze do 35 r.ż 400 zł (z VAT)

Studenci medycyny 100 zł (z VAT)

Wieczór artystyczny** 300 zł (z VAT)do 30 kwietnia 2024 r.


Członkowie PTChO* 1150 zł (z VAT)

Lekarze niebędący członkami PTChO 1300 zł (z VAT)

Pielęgniarki, Fizjoterapeuci, Rehabilitanci oraz inne zawody medyczne 350 zł (z VAT)

Rezydenci/Lekarze do 35 r.ż 450 zł (z VAT)

Studenci medycyny 150 zł (z VAT)

Wieczór artystyczny** 300 zł (z VAT)po 30 kwietnia 2024 r.


Członkowie PTChO* 1200 zł (z VAT)

Lekarze niebędący członkami PTChO 1350 zł (z VAT)

Pielęgniarki, Fizjoterapeuci, Rehabilitanci oraz inne zawody medyczne 350 zł (z VAT)

Rezydenci/Lekarze do 35 r.ż 500 zł (z VAT)

Studenci medycyny 200 zł (z VAT)

Wieczór artystyczny** 300 zł (z VAT)Wyjaśnienie


*Zniżka dotyczy:

  • Członków PTChO mających uiszczone składki za 2024 rok – weryfikuje Sekretariat PTChO.

  • Studentów, którzy podadzą numer legitymacji studenckiej (prosimy o okazanie legitymacji w Recepcji Zjazdu)

  • Rezydentów/Lekarzy do 35 r.ż – dotyczy osób, które w dniu 1 maja 2024 nie ukończyły 34 r.ż. – w formularzu zgłoszenia prosimy podać datę urodzenia (miesiąc i rok).

**Wieczór artystyczny nie jest częścią Zjazdu i nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska, tylko wyłącznie ze środków pochodzących z opłaty pobieranej od Uczestników wydarzenia. 


Opłata zjazdowa*** obejmuje:

•    udział w wykładach i dyskusjach
•    wstęp na wystawę firm farmaceutycznych
•    materiały konferencyjne
•    przerwy kawowe, lunch  
•    certyfikat uczestnictwa
•    dostęp do wybranych prezentacji

***UWAGA! Podany koszt nie uwzględnia ceny noclegu


Dane do przelewu:

•    Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin

•    Nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin

 67 1540 1144 2114 6406 8224 0004

•    Tytułem: Tytułem: XXX Zjazd PTCHO (imię i nazwisko uczestnika/firma)


W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl


Udział w wydarzeniu mogą wziąć osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi, dlatego w procesie rejestracji konieczne jest podanie numeru PWZ.Termin i miejsce

Termin: 16-18 maja 2024 r.

Miejsce obrad: Auditorium Maximum UJ, Kraków

Adres: ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków (Kraków-Śródmieście)


Auditorium Maximum to budynek należący do kompleksu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w samym centrum miasta, przy ul. Krupniczej 33. Budynek stanowi zespół sal wykładowych, z których największa może pomieścić 1200 osób.Piękne aule wykładowe i stylizowane, marmurowe korytarze zachęcają do spotkań naukowych i towarzyskich.

By odbyć wirtualny spacer po budynku kliknij tutaj.


Wieczór artystyczny


17 maja 2024 r., godz. 20.00 (DoubleTree by Hilton, ul. Dąbska 5, Kraków) 


W piątek wieczorem Wydawnictwo Czelej zaprasza uczestników Zjazdu do udziału w wieczorze artystycznym, połączonym z kolacją.

Spotkanie uświetni występ zespołu Kramer-Quartet.Grupa składa się z profesjonalnych muzyków, absolwentów Akademii Muzycznych. Muzycy występują na scenach w Polsce, jak i za granicą. Finaliści programów TV. Grają wspólnie „od zawsze”, prezentując szeroki repertuar i zapewniając niezapomniany wieczór pełen tańca, śpiewu z dostojną, niepowtarzalną atmosferą.


Wieczór artystyczny nie jest częścią Zjazdu i nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska, tylko wyłącznie ze środków pochodzących z opłaty pobieranej od Uczestników wydarzenia. 
Wieczór artystyczny połączony z kolacją piątek, 17 maja 2024

godzina 20:00 - 00:00 cena 300.00zł (zawiera VAT)

17 maja 2024 r., godz. 20.00 (DoubleTree byHilton, ul. Dąbska 5, Kraków). Występ zespołu Kramer-Quartet.

Grupa składa się z profesjonalnych muzyków, absolwentów Akademii Muzycznych. Muzycy występują na scenach w Polsce jak i za granica ,finaliści programów TV, Grają wspólnie „od zawsze” prezentując szeroki repertuar, zapewniając niezapomniany wieczór pełen tańca, śpiewu z dostojną, niepowtarzalną atmosferą.

Noclegi

W każdym z poniższych hoteli otrzymają Państwo w momencie rezerwacji nolegów zniżkę na hasło: PTCHO.
Serdecznie zapraszamy do rezerwacji noclegów już teraz.
Double Tree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center

https://www.hilton.com/pl/hotels/krkccdi-doubletree-krakow-hotel-and-convention-center/ 
Adres: ul. Dąbska 5, 31-572 Kraków
Telefon: 12 201 40 00


Hotel Hilton Convention Center położony jest 10 minut od Tauron Areny i centrum EXPO Kraków. W odległości zaledwie pięciu kilometrów znajdują się zabytkowe Stare Miasto i zamek na Wawelu.
W Hotelu DoubleTree by Hilton spotykamy się również w piątek 17 maja 2024 r. o godz. 20.30 na wieczorze artystycznym, połączonym z uroczystą kolacją. Szczegóły w zakładce: Wieczór artystyczny.


Hotel Galaxy Jordan – Kraków, ul. Gęsia 22

https://galaxyhotel.pl/plGalaxy to wyjątkowy hotel w centrum Krakowa, zlokalizowany w sąsiedztwie Starego Miasta, tuż nad Wisłą. Hotel jest położony 4,5 km od Auditorium Maximum UJ (w którym odbywa się XXX Zjazd PTCHO).

Rezerwacja: https://galaxyhotel.pl/pl, zakładka REZERWUJ

 

Hotel Wyspiański - ul. Westerplatte 15, 31-033 Kraków
https://hotel-wyspianski.plHotel Wyspiański to 3-gwiazdkowy, w pełni zmodernizowany i komfortowy obiekt, oferujący zakwaterowanie w przystępnych cenach. Hotel położony jest w samym centrum Krakowa, mniej niż pięćset metrów od krakowskiego Rynku Głównego, historycznego i kulturalnego serca miasta. W pobliżu usytuowane są najważniejsze zabytki i atrakcje Starego miasta i Kazimierza.Hotel Polonez - ul. Reymonta 15, 30-059 Kraków
https://hotel-polonez.plHotel Polonez mieści się w centrum Krakowa, przy budynkach słynnej na całą Polskę Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w sąsiedztwie licznych atrakcji turystycznych. Dogodna lokalizacja daje gościom możliwość krótkiego spaceru do Starego Miasta, które obfituje w ofertę kulturalno- rozrywkową. Bezpośrednie sąsiedztwo Parku im. H. Jordana i krakowskich Błoń sprzyja wypoczynkowi. Ponad to położenie w pobliżu lotniska, dworca kolejowego i autobusowego jest kolejnym atutem Naszego Hotelu.Liebeskind Boutique Hotel- ul.Szujskiego 3, 31-123 Kraków
https://www.liebeskindhotel.pl/pl/Krakowskie Stare Miasto, kamienica z tradycjami i długą historią, wzniesiona przez znanego krakowskiego dorożkarza Adolfa Liebeskinda. Współcześnie, po skrupulatnej odbudowie i renowacji, gości w swoich wnętrzach podróżnych z całego niemal świata.
Kameralność naszego hotelu czyni z niego świetne miejsce spotkań. Autentyczna gościnność, przytulność wnętrz, świetne jedzenie – wszystko to sprawia, że hotel A. Liebeskind jest doskonałym miejscem zarówno na organizację spotkania biznesowego, jak i rodzinnego przyjęcia.Hotel Rezydent*** Kraków

www.rezydent.krakow.pl lub mailowo rezydent@rezydent.krakow.pl ; kod uprawniający do zniżki: PTCHO
Hotel Rezydent*** położony jest przy ul. Grodzkiej 9, będącej częścią historycznego Traktu Królewskiego, zaledwie 15 metrów od Rynku Głównego, w zabytkowych kamienicach z przełomu XIV i XV wieku, wpisanych na listę zabytków miasta Krakowa w latach 1966 i 1967.

Hotel znajduje się niecałe 1,5 km od Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońkiego gdzie odbywa się konferencja.
Laris Hotels Group

https://www.larishotels.com/


Krupnicza 30 - hotel zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta, oferuje pokoje w trzech standardach, w hotelu znajduje się również restauracja, która serwuje wyśmienite śniadania talerzowe.

Plaza Boutique Hotel to wysokiej klasy czterogwiazdkowy hotel ze stylowymi i nowoczesnymi wnętrzami. Kamienica składa się z czterech pięter, na których znajdują 32 komfortowe pokoje. Śniadania w formie bufetu serwowane są w hotelowej restauracji.

Xerion Hotel  to również obiekt czterogwiazdkowy, który posiada 60 komfortowych pokoi dwuosobowych z wejściem od wnętrza budynku lub atrium. Śniadania w formie bufetu serwowane są w hotelowej restauracji Tinctura, gdzie można również zjeść lunch czy kolację. Zlokalizowany w dzielnicy Podgórze, tuż przy Kazimierzu, który jest po drugiej stronie Wisły.

Hasło: PTCHO


Amber Boutique Hotels (ul. Garbarska 8-10)

https://www.hotel-amber.pl/


Ten elegancki obiekt znajduje się w cichej ulicy ok. 5 minut spacerem od Rynku Głównego.
 Niezwykle serdeczna obsługa, zawsze gotowa do pomocy, sprawia, że jest to miejsce wyjątkowe, pełne dobrych manier i smaku, gdzie każde z pragnień Gości jest natychmiast zaspakajane przez profesjonalny serwis.

W jego skład wchodzą: Hotel Amber *** oraz Hotel Amber Design ****. Oba obiekty połączone są na poziomie zero, część wspólną stanowią recepcja, lobby oraz restauracja, jak również sauna, wewnętrzny ogród, mini siłownia, Sala Konferencyjna oraz Sala Klubowa.

 


NOVOTEL Krakow Centrum

https://all.accor.com/hotel/3372/index.pl.shtml


Położony kilka kroków od kluczowych atrakcji Krakowa, zaledwie kilometr od Auditorium Maximum UJ (w którym odbywa się XXX Zjazd PTCHO). Oferuje 198 przestronnych pokoi w większości z widokiem na Zakole Wisły. W ofercie sale konferencyjne, restauracja, bar, kącik dziecięcy oraz centrum rekreacji z basenem.


IBIS Krakow Centrum

https://all.accor.com/hotel/3710/index.pl.shtml


Położony tuż obok bulwarów wiślanych z dogodnym dojściem na Wawel, Stare Miasto oraz Kazimierz, zaledwie kilometr od Auditorium Maximum UJ (w którym odbywa się XXX Zjazd PTCHO). Wygodne pokoje, przestronna restauracja ibis Kitchen, parking podziemny oraz sąsiedztwo naszego bratniego hotelu Novotel Krakow Centrum gwarantuje udany pobyt w królewskim mieście
Organizator Organizator:
 Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
 e-mail: sekretariat@ptcho.pl

Biuro organizacyjne Zjazdu:
Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
e-mail: zjazdptcho@czelej.com.pl
Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):


Agnieszka Gulbierz

e-mail:agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48664 911 205


Kontakt dla uczestników:


Biuro Obsługi Klienta (pon-pt w godz. 8.00-16.00)

e-mail:sklep@czelej.com.pl

+4881 446 98 11 wew. 11-13