XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej XL Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
XL Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

Q Hotel Plus Wrocław Bielany
18-20 maja 2023

zarejestruj się

Zaproszenie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,


Jestem ogromnie zaszczycony mogąc zaprosić Państwa na kolejny XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Jest mi tym bardziej miło, że nasze spotkanie odbędzie się we Wrocławiu, ważnym miejscu na onkologicznej i chirurgicznej mapie Polski.


Wydarzenie będzie poświęcone współczesnym możliwościom leczenia nowotworów, a hasłem przewodnim Zjazdu będzie: „Nowoczesne leczenie nowotworów – jeden kierunek różne metody”.


Gorąco zapraszam do zgłaszania uczestnictwa i zachęcam do nadsyłania prac. Wierzę, że wymiana poglądów i dyskusje pozwolą na dalszy rozwój polskiej onkologii.Piotr Richter

Prezes PTChO

Przewodniczący Komitetu Naukowego XXIX Zjazdu PTChO

Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter


Członkowie Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kielan

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow

prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec, prof. SUM

dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUIE

dr hab. n. med. Zoran Stojčev , prof. UTH Radom, prof. CMKP

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

dr hab. n. med. Jerzy Mituś

dr hab. n. med. Piotr Pluta

dr hab. n. med. Marek Sierżęga

dr hab. n. med. Marek Zawadzki

dr n. med. Michał Jankowski

dr n. med. Andrzej Kurylcio

dr n. med. Sławomir Mazur

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. n. med. Marek Zawadzki


Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek


Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

dr n. med. Michał Kazanowski


Członkowie Komitetu Organizacyjnego

dr n. med. Roman Czarnecki

dr n. med. Anna Leszczyszyn-Stankowska

dr n. med. Marek Rząca

dr n. med. Krzysztof Szewczyk

dr Maciej Bogusiak

dr Dariusz Houdail

dr Bartosz Kapturkiewicz

dr Aleksandra Laskowska

dr Paweł Lesiak

dr Anna Łoś

dr Magdalena Sitarska

Opłaty

Opłaty za udział w XXIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznejdo 31 stycznia 2023 r
do 18 marca 2023 r.
do 30 kwietnia 2022 r.
 od 1 maja 2023 r.
Członkowie PTChO*
590 zł (z VAT)
710 zł (z VAT)
770 zł (z VAT)
885 zł (z VAT)
Lekarze niebędący członkami PTChO
710 zł (z VAT)
825 zł (z VAT)
945 zł (z VAT)
1 060 zł (z VAT)
Pielęgniarki
150 zł (z VAT)
150 zł (z VAT)
200 zł (z VAT)
250 zł (z VAT)
Studenci medycyny**
100 zł (z VAT)
100 zł (z VAT)
150 zł (z VAT)
200 zł (z VAT)
Wieczór artystyczny***
310 zł (z VAT)
310 zł (z VAT)
310 zł (z VAT)
310 zł (z VAT)


*  Członkowie PTChO mający opłacone składki członkowskie 
(Uwaga! Honorowi Członkowie PTChO zwolnieni są z opłaty za udział w Zjeździe - w formularzu rejestracji prosimy wybrać właściwy typ uczestnika. Warunkiem zwolnienia z opłaty zjazdowej jest aktualne opłacone członkostwo w PTChO).

** W formularzu rejestracji należy wpisać - Numer legitymacji studenckiej. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji, będzie niezbędna  przy rejestracji na miejscu.

*** Wieczór artystyczny nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.


Warunki rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe określa Regulamin uczestnictwa


Inauguracja i wieczór artystyczny nie zostaną sfinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.


Termin zgłoszeń do 15 maja 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Opłata zjazdowa zawiera:

  • Udział w wykładach i dyskusjach
  • Materiały zjazdowe
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Przerwy kawowe i lunch
  • Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych*


UWAGA! Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.


Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.,
 ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
 nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin
 67 1540 1144 2114 6406 8224 0004
 Tytułem: Zjazd PTCHO (imię i nazwisko uczestnika/firma)

W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl


*Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Abstrakty

Szanowni Państwo,


poniżej znajdują się aktualne informacje dot. zgłaszania streszczeń do Sesji Plakatowej i Sesji doniesień ustnych.


Prace można zgłaszać wyłącznie poprzez stronę internetową!TERMINY

    zgłaszanie abstraktów: do 20 marca 2023 r.

    recenzowanie prac: do 11 kwietnia 2023 r.

    ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac: do 15 kwietnia 2023 r.

    nadsyłanie prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas sesji plakatowej: do 30 kwietnia 2023 r.WYTYCZNE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA PRAC

Składane streszczenie musi spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące przygotowanego i przesyłanego materiału:
    a) Język: polski lub angielski
    b) Maksymalna liczba znaków treści abstraktu: 2000
    

Składane streszczenie powinno zawierać poniższe elementy podane w wymienionej kolejności:
    a) tytuł abstraktu
    b) lista autorów
    c) autor prezentujący
    d) treść streszczenia. Standardowo właściwa treść streszczenia powinna zawierać następujące sekcje: WPROWADZENIE, CEL PRACY, MATERIAŁ, METODY, WYNIKI, WNIOSKI
    e) maksymalnie 3 słowa kluczowe
    f) informacja o konflikcie interesów autora/autorów (w polu: Komentarz/uwagi)


Ważne!

Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Zjazd co najmniej Autora wskazanego jako prezentującego pracę.

Autor/Autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty zjazdowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Redakcja i wydawca suplementu, w którym zostaną opublikowane zgłoszone prace, nie ponoszą odpowiedzialności za poprawność przesłanych przez autorów danych osobowych, nazw afiliowanych instytucji oraz streszczeń.


REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC ORYGINALNYCH. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.

REGULAMIN KONKURSU I OCENY PRAC PLAKATOWYCH I USTNYCH PODCZAS XXIX ZJAZDU PTChO. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.

Organizator

   
   Organizator:
   Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
   e-mail: sekretariat@ptcho.pl
   www.ptcho.pl   Biuro organizacyjne Zjazdu:
   Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
   ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
   e-mail: zjazdptcho@czelej.com.pl

  

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Dorota Partyka

e-mail: dorota.partyka@czelej.com.pl

+48 664 424 108

Kontakt dla uczestników:

Biuro Obsługi Klienta (pon-pt w godz. 8.00-16.00)

e-mail: sklep@czelej.com.pl

+48 81 446 98 11 wew. 11-13

Kontakt ws. organizacyjnych:

Katarzyna Cymerys

e-mail: katarzyna.cymerys@czelej.com.pl

+48 797 990 717