XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej XXXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
XXXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

Gdańsk
1-3 września 2022

zarejestruj się

Zaproszenie

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Szanowni Państwo


Zbliża się czas kolejnego, najważniejszego dla środowiska polskich chirurgów onkologów wydarzenia - XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Tym razem spotkamy się 1-3 września 2022 roku w Gdańsku.


Podczas sesji plenarnych, warsztatów i szkoleń doskonalących będziemy dyskutowali o najnowszych osiągnięciach i najlepszych praktykach we wszystkich dziedzinach chirurgii onkologicznej. Nasze spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy oraz rozmów z uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi. Jak co roku, naszemu Zjazdowi towarzyszyć będzie XXXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO. 


Zachęcamy Państwa do czynnego współtworzenia Zjazdu poprzez przesyłanie streszczeń swoich badań i wyników prac. Najlepsze z nich zostaną zaprezentowane w trakcie sesji ustnych i sesji plakatowej. 


Zjazd w Gdańsku zwróci w  sposób szczególny uwagę na problem leczenia skojarzonego najczęstszych nowotworów, w tym na aspekty leczenia zależne od stopnia zaawansowania choroby. Tematy te będą się wyraźnie przekładać na codzienną praktykę kliniczną w Państwa pracy.


Dla uczestników dostępny będzie również dodatkowy program spędzania czasu po wykładach. Wydarzenia te będą doskonałym urozmaiceniem pobytu w Gdańsku i wspaniałą okazją do spotkań towarzyskich zarówno w kameralnym, jak i w szerszym gronie.


Serdecznie zapraszamy.

Do zobaczenia w Gdańsku!
Prof. Dawid Murawa    
Prezes PTChO    
Przewodniczący Komitetu Naukowego
XXVIII Zjazdu PTChO

Prof. Tomasz Jastrzębski        
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego XXVIII Zjazdu PTChO

Prof. Zoran Stojcev        
Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XXVIII Zjazdu PTChO


Materiały do pobrania: pobierz

Program

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Pobierz program


PROGRAM RAMOWY

Czwartek 1.09.2022

13.00–16.00
XXXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO
TEMAT: Chirurgia onkologiczna – strategia postępowania interdyscyplinarnego w nowotworach innych specjalizacji

Piątek 2.09.2022

SALA A
SALA B
SALA C
8.00–16.50
Rak okrężnicy, rak odbytnicy, rak trzustki, prace oryginalne 8.30–16.40
Rak piersi, prace oryginalne 8.00–16.40
Rak skóry, czerniak, prace oryginalne
8.00– 9.00
Sesja prac oryginalnych – przewód pokarmowy
8.30–9.45
Sesja: O raku piersi inaczej
8.30–9.30
Robotyka w onkologii
9.00–9.10
Przerwa
9.45–9.55
Przerwa
9.30–9.40
Przerwa
9.10–11.10
Sesja: Standardy w chirurgii onkologicznej
 – „ How I do it”
9.55–10.55
Sesja prac oryginalnych – rak piersi
9.40–11.10
Leczenie skojarzone chorych na nowotwory złośliwe skóry
11.10–11.20
Przerwa
10.55–11.00
Przerwa
11.10–11.20
Przerwa
11.20–11.35
Sesja pod patronatem Sponsora Strategicznego 11.00–11.15
Sesja pod patronatem Sponsora
11.20–11.35
Sesja pod patronatem Sponsora Głównego
11.35–11.50
Sesja pod patronatem Sponsora Strategicznego
11.15–11.30
Sesja pod patronatem Sponsora Wspierającego
11.35–11.50
Sesja pod patronatem Sponsora Wspierającego
11.50–12.05
Sesja pod patronatem Sponsora Strategicznego
11.30–11.45
Sesja pod patronatem Sponsora Głównego
11.50–12.05
Sesja pod patronatem Sponsora
12.05–12.25
Sesja pod patronatem Sponsora Głównego
11.45–12.00
Sesja pod patronatem Sponsora Głównego
12.05–12.20

12.20–13.40 

LUNCH / SESJE 
12.20–12.35
Sesja pod patronatem Sponsora Wspierającego
12.35–12.50
Sesja pod patronatem Sponsora Wspierającego
12.35–13.35 Endoskopia zabiegowa przewodu pokarmowego w stanach przedrakowych oraz postępy w endoskopii diagnostycznej 12.15–13.35
Żywienie i metabolizm w trakcie leczenia skojarzonego
12.50–13.50
Sesja pisma „Nowotwory Journal of Oncology”
13.35–13.50
Przerwa 13.35–13.40
Przerwa 13.50–13.55
Przerwa
13.50–14.40
Sesja na temat sieci onkologicznej
13.40–15.20
Transplantologia narządów w onkologii 13.55–14.55
Po Kongresie „Wokół raka tarczycy” Gliwice 2022. Co nowego w leczeniu skojarzonym chorych na raka tarczycy w Polsce?
14.40–14.50
Przerwa
15.20–15.30
Przerwa
14.55–15.00
Przerwa
14.50–16.50
Skojarzone leczenie nowotworów w zależności od stopnia zaawansowania – omówienie z analizą przypadków klinicznych
1. Rak okrężnicy
2. Rak odbytnicy
3. Rak żołądka
4. Rak trzustki
15.30–16.50
Sesja: Aspekty onkogeriatryczne w raku piersi
15.00–16.00
Sesja prac oryginalnych – skóra, mięsaki, chirurgia endokrynologiczna i inne
16.00–16.40
PSSO-03 – spotkanie badaczy

17.10–18.30 Walne Zgromadzenie Członków PTChO

Sobota 3.09.2022

SALA A
SALA B
SALA C
8.00–13.00
Rak odbytnicy, rak żołądka 8.30–13.00
Sesja pisma „Nowotwory Journal of Oncology” 8.40–13.00
Sesja młodych, sesja plakatowa
8.00–8.50
Sesja Sekcji Nowotworów Odbytnicy
8.30–9.45
Sesja: Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna piersi – co nowego w roku 2022
8.40–10.40
Sesja młodych
8.50–9.00
Przerwa
9.45–9.55
Przerwa
10.40–10.50
Przerwa
9.00–11.45
Leczenie chorych ze wznową lokoregionalną nowotworów przewodu pokarmowego
Sesja 1. Leczenie chorych z nawrotem raka jelita grubego
Sesja 2. Leczenie chorych z nawrotem raka żołądka
9.55–11.35
Sesja: Rak piersi a ciąża 
10.50–11.40
Sesja prawna
11.45–11.50
Przerwa
11.35–11:45
Przerwa
11.40–11.50
Przerwa
11.50–13.00
Sesja: Nowoczesne techniki leczenia nowotworów wykorzystywane w leczeniu skojarzonym: możliwości i wskazania
11:45–13.00
Nieszczelność zespolenia
11.50–13.00
Sesja plakatowa

13.05–13.15 Zakończenie Zjazdu
UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Zjazdu

Abstrakty

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH PRAC

Wykaz prac oryginalnych zakwalifikowanych do prezentacji w sesji plakatowej i w sesjach ustnychpobierz


Program sesji ustnych:

  • Sesja prac oryginalnych – przewód pokarmowy Pobierz
  • Sesja prac oryginalnych – rak piersi Pobierz
  • Sesja prac oryginalnych – skóra, mięsaki, chirurgia endokrynologiczna i inne Pobierz


Sesja plakatowa – odbędzie się w sobotę w godzinach 11.50 – 13.00


Informacje techniczne – prace do sesji plakatowej

Plakat powinien być przygotowany w orientacji pionowej, format jpeg.

Rozmiar: 1080x1920 px (szerokośćxwysokość)

Nadsyłanie prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas sesji plakatowej: do 15.08.2022 r.


REGULAMINY


REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC ORYGINALNYCH. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.

REGULAMIN KONKURSU I OCENY PRAC PLAKATOWYCH I USTNYCH PODCZAS XXVIII ZJAZDU PTChO. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Zjazdu

Warsztaty

CZWARTEK 1 WRZEŚNIA, godz. 13.00-17.00 
oraz PIĄTEK 2 WRZEŚNIA 2022 r, godz. 8.00-17.00


Warsztaty chirurgii robotycznej da Vinci
pod patronatem firmy Synektik, wyłącznego dystrybutora da Vinci w Polsce


Wyjątkowa okazja, aby samemu doświadczyć chirurgii w asyście robota da Vinci.
 Indywidualne warsztaty (ok. 30 minut), podczas których jest prezentowany system
robotyczny i jego unikalne możliwości. Następnie ćwiczenia praktyczne za sterami robota.PIĄTEK, 2 WRZEŚNIA 2022 r.

8.00 – 12.00 Revolve Biopsja piersi wspomagana próżnią – wskazówki i porady
Prowadzenie: Dawid Murawa, Krzysztof Koziełek
Warsztaty pod patronatem firmy Mammotome


Przedstawienie metody biopsji piersi wspomaganej próżnią w zobrazowaniu USG i RTG. Cenne wskazówki i porady przy zmianach B3. Prezentacja przypadków trudnych, niejasnych obrazowo. Dyskusja i pokaz na fantomach biopsji.

Warsztaty rozpoczynają się od wprowadzenia teoretycznego (ok. 30 min).  Następnie uczestnicy przechodzą do zajęć praktycznych na fantomach.


Zapisy na warsztaty: w dniu 1.09.2022 r. u obsługi w Recepcji Zjazdu.

Serdecznie zapraszamy, liczba miejsc ograniczona.

Opłaty

Opłaty za udział w XXVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznejdo 30 kwietnia 2022 r
do 30 czerwca 2022 r.
do 15 sierpnia 2022 r.
od 16 sierpnia 2022 r.
Członkowie PTCHO*
500 zł (z VAT)
600 zł (z VAT)
650 zł (z VAT)
750 zł (z VAT)
Lekarze niebędący członkami PTCHO
600 zł (z VAT)
700 zł (z VAT)
800 zł (z VAT)
900 zł (z VAT)
Pielęgniarki
100 zł (z VAT)
100 zł (z VAT)
150 zł (z VAT)
200 zł (z VAT)
Studenci medycyny**
50 zł (z VAT)
50 zł (z VAT)
75 zł (z VAT)
100 zł (z VAT)
Osoba towarzysząca***
200 zł (z VAT)
200 zł (z VAT)
250 zł (z VAT)
300 zł (z VAT)
Wieczór artystyczny****
250 zł (z VAT)
250 zł (z VAT)
250 zł (z VAT)
250 zł (z VAT)


*  Członkowie PTCHO mający opłacone składki członkowskie 
(Uwaga! Honorowi Członkowie PTCHO oraz Emerytowani Członkowie PTCHO zwolnieni są z opłaty za udział w Zjeździe - w formularzu rejestracji prosimy wybrać właściwy typ uczestnika. Warunkiem zwolnienia z opłaty zjazdowej jest aktualne opłacone członkostwo w PTCHO)

** W formularzu rejestracji należy wpisać - Numer legitymacji studenckiej. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji, będzie niezbędna  przy rejestracji na miejscu.

*** Osoba, która może zostać zarejestrowana tylko razem z uczestnikiem Zjazdu nie biorąca udziału w części merytorycznej Zjazdu i nie mająca wstępu na wystawę medyczną.

**** Wieczór artystyczny nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.


Warunki rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe określa Regulamin uczestnictwa


Inauguracja i wieczór artystyczny nie zostaną sfinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.Opłata zjazdowa zawiera:

  • Udział w wykładach i dyskusjach
  • Materiały zjazdowe
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Przerwy kawowe i lunch (w przypadku uczestnictwa stacjonarnie)
  • Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych*


UWAGA! Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.

Informacje na temat dostępnych hoteli ze specjalną ceną dla uczestników Zjazdu PTCHO dostępne są w zakładce NOCLEGI.


Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.,
 ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
 nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin
 67 1540 1144 2114 6406 8224 0004
 Tytułem: Zjazd PTCHO (imię i nazwisko uczestnika/firma)

W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl


Organizatorzy zapraszają nieodpłatnie wszystkich zarejestrowanych uczestników na Inaugurację Zjazdu. Koszty uroczystości ponoszą organizatorzy Zjazdu, nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.


*Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Sesja Młodych

W związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwa w Sesji Młodych, wysokim poziomem przygotowanych prac a jednocześnie limitem czasu sesji organizatorzy podjęli decyzję o zorganizowaniu dodatkowo sesji plakatowej dla prac, które nie zostaną zakwalifikowane do prezentacji ustnej.  


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH PRAC

Wykaz prac zakwalifikowanych do prezentacji do Sesji Młodych w sesji ustnej oraz sesji plakatowej Pobierz 


Sesja plakatowa – odbędzie się w sobotę, 3 września w godzinach 11.50 – 13.00


Informacje techniczne – prace do sesji plakatowej

Plakat powinien być przygotowany w orientacji pionowej, format jpeg.

Rozmiar: 1080x1920 px (szerokośćxwysokość)

Nadsyłanie prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas sesji plakatowej: do 22.08.2022 r.


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,


mam niezmierny zaszczyt zaprosić Was do uczestnictwa w Sesji Młodych podczas XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W tym roku spotykamy się 3 września w Gdańsku.


Zapraszamy wszystkich chętnych rezydentów do przedstawienia prac naukowych z zakresu chirurgii onkologicznej lub do biernego uczestnictwa w spotkaniu. Mamy nadzieję, że oprócz prezentacji prac będzie to owocny czas dyskusji oraz okazja do spotkań i wymiany doświadczeń.


Do zobaczenia!
Dr n. med. Mateusz Wichtowski
Przewodniczący Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej


Program „Sesji Młodych” dedykowanej rezydentom chirurgii onkologicznej

840 - 850 Sekcja Młodych PTChO – podsumowanie pierwszych dwóch lat działalności.  Dr Mateusz Wichtowski

850 - 920 Chirurgia Onkologiczna – czym dla mnie jest ta specjalizacja? Dr Paweł Winter, Dr Michał Jankowski, Dr Sławomir Mazur

920 - 1020 Sesja Case Reports

1020 - 1030 Przerwa kawowa i liczenie głosów

1030-1040 Ogłoszenie wynikówREGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC ORAZ KONKURSU SPRAWDŹWydarzenia towarzyszące

INAUGURACJA ZJAZDU*


1 września 2022 r., godz. 17:30, Dwór Artusa

Wykład im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego - prof. Józef KładnyWIECZÓR ARTYSTYCZNY*


Serdecznie zapraszamy w piątek 2.09.2022 r. o godz. 20.00 

na wieczór artystyczny do restauracji Stary Maneż w Gdańsku.

Spotkanie uświetni występ zespołu ECHO BAND.

Wieczór artystyczny jest dodatkowo płatny (250 zł z VAT).


Do zobaczenia.*Inauguracja Zjazdu oraz wieczór artystyczny nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.

Inauguracja Zjazdu zostanie sfinansowana wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu własnego Wydawnictwa Czelej.

Wieczór artystyczny piątek, 2 września 2022

godzina 20:00 - 23:00 sala Stary Maneż cena 250.00zł (zawiera VAT)

Zapraszamy w piątek 2.09.2022 r. o godz. 20.00 na wieczór artystyczny do restauracji Stary Maneż w Gdańsku.

Walne Zgromadzenie Członków PTChO

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTChO

XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

w dniu 02 września 2022 roku w Gdańsku, 

w Radisson Hotel & Suites, ul. Chmielna 10-25, Gdańsk

godz. 17.30 (I termin) i godz.17.45 (II termin)


Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej z siedzibą w Warszawie zwołuje Walne Zebranie Członków PTChO 
w trybie zwykłym, w zwyczajowej formie i terminie.


PORZĄDEK OBRAD


1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

5. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad

6. Sprawozdania z działalności władz PTChO w kadencji 2020  2022:


a. Prezesa  Prof. Dawid Murawa

b. Skarbnika  Prof. Zbigniew Nowecki

c. Sądu Koleżeńskiego  Prof. Arkadiusz Jeziorski

d. Komisji Rewizyjnej  Dr Sławomir Mazur

7. Przyjęcie sprawozdania finansowego PTChO za 2021 r. (uchwała) (Prof. Zbigniew Nowecki)

8. Dyskusja nad sprawozdaniami i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi (Dr Sławomir Mazur  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)

9. Przekazanie władzy Prezesowi Elektowi, który staje się Prezesem PTChO kadencji 2022-2024

10. Wybory władz PTChO w kadencji 2022   2024:


a. Prezesa-Elekta

b. Członków Zarządu

c. Członków Komisji Rewizyjnej

d. Członków Sądu Koleżeńskiego

11. Wybory dwóch członków Komisji Rewizyjnej Fundacji PTChO

12. Przedstawienie kandydatur i wybór nowych Członków Honorowych PTChO (wnioskodawcy)

13. Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej  Prof. Wojciecha Zegarski

14. Informacja Redaktora Naczelnego Nowotwory Journal of Oncology (Prof. Wojciech Wysocki)

15. Informacja na temat Fundacji PTChO ( Dr Jacek Kargul)

16. Informacja na temat sprawozdania finansowego Fundacji PTChO  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (Dr Sławomir Mazur)

17. Wręczenie odznak nowym członkom Stowarzyszenia (Prof. Dawid Murawa, Prof. Wojciech Wysocki, Prof. Piotr Richter, Dr Michał Jankowski)

18. Informacje o XXIX Zjeździe PTChO we Wrocławiu

19. Wolne wnioski

20. Zakończenie Walnego Zgromadzenia


Zgodnie z zapisem §15 ust. 3 Statutu PTChO informacja o obwieszczeniu miejsca, terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia została upubliczniona w dniu 28 lipca 2022 r. na stronach internetowych PTChO oraz XXVIII Zjazdu PTChO.

Termin i miejsce

Termin i miejsce

Termin konferencji:
1-3 września 2022

Miejsce konferencji:
Gdańsk

Radisson Hotel & Suites
ul. Chmielna 10-25, Gdańsk


Położony na Wyspie Spichrzów Radisson Hotel & Suites, dzięki nowoczesnej formie nawiązującej do lokalnej architektury, doskonale wpisuje się w historyczną zabudowę tej części Gdańska. Hotel dysponuje nowoczesnymi salami konferencyjnymi, które zapewnią komfort obrad uczestnikom Zjazdu.


Noclegi

Szanowni Państwo,


istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu w poniższych hotelach na hasło: PTCHO.

Pokoje dostępne będą w miarę dostępności miejsc lub do ustalonej z hotelem daty. Aby poznać ceny i szczegóły ofert dla uczestników Zjazdu proszę kliknąć w zdjęcie wybranego hotelu.

Hotel Królewski

ul. Ołowianka 1 80-751 Gdańsk

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: +48 733 350 230

e-mail: recepcja@hotelkrolewski.pl

https://hotelkrolewski.pl/

pokój 1-os. – cena 300 zł (z VAT)/doba

pokój 2-os. – cena 350 zł (z VAT)/doba


śniadanie dodatkowo płatne 50 zł/os.

parking w cenie 50zł/doba/auto


Rezerwacje do wyczerpania puli pokoi.


900 m od Radisson Hotel&Suits

Qubus Hotel

ul. Chmielna 47 - 52, 80-748 Gdańsk

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 58 752 21 00

e-mail: gdansk@qubushotel.com

https://www.qubushotel.com/pl/hotel-gdansk

15% rabatu z kodem PTCHO


Rezerwacje do wyczerpania puli pokoi.


450 m od Radisson Hotel&Suits

Puro Hotel

Stągiewna 26, 80-750 Gdańsk

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 58 563 50 00

e-mail: gdansk@purohotel.pl

https://purohotel.pl/pl/gdansk

20% rabatu od ceny dnia na hasło: PTCHO

Parking: koszt 100 zł/doba


Rezerwacje do wyczerpania puli pokoi.


220 m od Radisson Hotel&Suits

Hotel Grano

ul. Pszenna 3, 80-749 Gdańsk

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 58 717 80 51

e-mail: hotelgrano.re@granohotels.pl

https://www.granohotels.pl/hotelgrano

Pokój 1-os. ze śniadaniem - cena: 340 zł (z VAT)/dobę

Pokój 2-os. ze śniadaniem - cena 410 zł (z VAT)/dobę


W cenie pokoju możliwość korzystania ze strefy SPA & Wellness.

Parking podziemny - 50,00 zł/dobę (wymagana wcześniejsza rezerwacja)


Rezerwacje możliwe do dnia 29.07.2022 r. lub wyczerpania puli pokoi.


400 m od Radisson Hotel&Suits

Hotel Gdańsk Boutique

ul. Szafarnia 9, 80-755 Gdańsk

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 58 300 17 14

e-mail: rezerwacja@hotelgdansk.com.pl

https://www.hotelgdansk.com.pl/

Pokój 1-os. ze śniadaniem – cena: 430 zł (z VAT)/doba

Pokój 2-os. ze śniadaniem - cena: 530 zł (z VAT)/doba

Cena obejmuje także dostęp do strefy saun i fitness room.


Parking – 100 zł brutto/dzień


Rezerwacji można dokonywać do dnia 25.04.2022 lub do wyczerpania puli pokoi.


550 m od Radisson Hotel&Suits

Radisson Blu

Długi Targ 19, 80-828 Gdańsk

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

e-mail: reservation.gdansk@radissonblu.com

https://www.radissonhotels.com/pl-pl/hotele/radisson-blu-gdansk

Pokój 1-os. typu standard ze śniadaniem: 490 PLN
Pokój 2-os. typu standard ze śniadaniem: 560 PLN
Pokój typu Premium 1-os. ze śniadaniem: 590 PLN
Pokój typu Premium 1-os. ze śniadaniem:660 PLN


Rezerwacji można dokonać mailowo na adres reservation.gdansk@radissonblu.com, powołując się na hasło PTCHO.

Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUIE


Członkowie Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka

prof. dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, prof. GUMed

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska

prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

prof. dr hab. n. med. Krzysztof  Zieniewicz

dr hab. n. med. Zoran Stojčev , prof. UTH Radom, prof. CMKP 

dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. KAAFM

dr hab. n. med. Marek Zawadzki

dr n. med. Michał Jankowski

dr n. med.Andrzej Kurylcio

dr n. med. Sławomir Mazur

lek. med. Jacek Kargul

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, prof. GUMed


Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
dr hab. n. med. Zoran Stojčev, prof. UTH Radom, prof. CMKP 


Członkowie Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Jacek Zieliński
dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz
dr hab. n. med. Karol Połom
dr n. med. Paweł Kabata
dr n. med. Tomasz Polec
lek. med. Paulina Cichon
lek. med. Tomasz Cwaliński
lek. med. Marcin Ekman
lek. med. Siergiej Girnyi

lek. med. Tomasz Sylwestrzak
lek. med. Arkadiusz Szarmach

Patronat Honorowy

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
prof. dr hab. Tomasz Grodzki
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
Tomasz Latos
Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
Beata Małecka-Libera
Wojewoda Pomorski
Dariusz DrelichMarszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk
Prezydent Miasta Gdańska
Aleksandra DulkiewiczRektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. Marcin GruchałaPrezes Naczelnej Rady Lekarskiej
dr Łukasz Jankowski
Partnerzy

OFICJALNE CZASOPISMO PTChO


PATRONI MEDIALNIInfarma

do pobrania


  Logo PTChO: pobierz

  Logo XVIII Zjazdu PTChO: pobierz


  Grafika Zjazdowa: pobierz

Organizator

   
   Organizator:
   Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
   e-mail: sekretariat@ptcho.pl
   www.ptcho.pl


   Biuro organizacyjne Zjazdu:
   Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
   ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
   e-mail: zjazdptcho@czelej.com.pl

  

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Anita Korczak

e-mail: anita.korczak@czelej.com.pl

+48 664 911 202

Kontakt dla uczestników:

Biuro Obsługi Klienta (pon-pt w godz. 8.00-16.00)

e-mail: sklep@czelej.com.pl

+48 81 446 98 11 wew. 11-13

Kontakt ws. organizacyjnych:

Katarzyna Krygiel

e-mail: zjazdptcho@czelej.com.pl

+48 797 990 717