XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej XL Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
XL Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

Q Hotel Plus Wrocław Bielany
18-20 maja 2023

zarejestruj się

Zaproszenie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,


Jestem ogromnie zaszczycony mogąc zaprosić Państwa na kolejny XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Jest mi tym bardziej miło, że nasze spotkanie odbędzie się we Wrocławiu, ważnym miejscu na onkologicznej i chirurgicznej mapie Polski.


Wydarzenie będzie poświęcone współczesnym możliwościom leczenia nowotworów, a hasłem przewodnim Zjazdu będzie: „Nowoczesne leczenie nowotworów – jeden kierunek różne metody”.Gorąco zapraszam do zgłaszania uczestnictwa i zachęcam do nadsyłania prac. Wierzę, że wymiana poglądów i dyskusje pozwolą na dalszy rozwój polskiej onkologii.Piotr Richter

Prezes PTChO

Przewodniczący Komitetu Naukowego XXIX Zjazdu PTChO

Program ramowy


Czwartek 18.05.2023

13.00-14:15
14:15-14:30 Przerwa
14:30-16:00
XL Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

TEMAT: Immunoterapia i leczenia skojarzone nowotworów

Piątek 19.05.2023

SALA A

SALA B

SALA C

8.30-9.30
Sesja prac oryginalnych – przewód pokarmowy
8.30-9.30
Sesja PET
8.30-9.30
Sesja nowotworów otrzewnej
9.30-9.40 Przerwa
9.40-10.40
Sesja Młody Dorosły pacjent onkologiczny
9.40-10.40
Sesja prac oryginalnych – rak piersi
9.40-10.40
Sesja nowotworów skóry
10.40-10.50 Przerwa
10.50-11.50
Sesja  Leczenie skojarzone raka trzustki i dróg żółciowych
10.50-12.20
Sesja żywieniowa
10.50-11.50
Sesja wykładów pod patronatem firm
11.50-12.00
Przerwa


11.50-12.00
Przerwa
12:00-13:00
Sesja Chirurgia nowotworów przewodu pokarmowego u chorych po 75. roku życia


12.00-13.00
Sesja prac oryginalnych – czerniak, skóra, mięsaki, chirurgia endokrynologiczna

13.00-13.30 LUNCH

13.30-14.20
Sesja Krajowa Sieć Onkologiczna
13.30-14.20
Sesja Krajowa Sieć Onkologiczna
13.30-14.20
Sesja Krajowa Sieć Onkologiczna
14.20-14.30 Przerwa
14.30-15.30
Sesja we współpracy z TCHP – przypadki nagłe u chorych onkologicznych
14.30-15.30
Sesja follow-up
14.30-15.15
Sesja pisma „Nowotwory. Journal of Oncology”
15.30-15.40
Przerwa
15.30-15.40
Przerwa
15.15-15.20
Przerwa
15.40-16.40
Sesja Transplantacja wątroby w pierwotnych i wtórnych nowotworach wątroby
15.40-16.40
Sesja Współczesne metody lokalizacji guzów piersi
15.20-16.50
Sesja Co nowego w skojarzonym leczeniu chorych na nowotwory gruczołów dokrewnych

17.10-18.30 Walne Zgromadzenie Członków PTChO

Sobota 20.05.2023

SALA A

SALA B

SALA C

8.30-10.00
Sesja Nowotwory odbytnicy i okrężnicy
8.30-10.00
Sesja Rak piersi – dyskusja i prezentacja przypadków
8.10-8.40
Sesja historyczna. Pionierzy chirurgii onkologicznej
10.00-10.10
Przerwa
10.00-10.10
Przerwa
8.40-8.45
Przerwa
10.10-11.40
Sesja we współpracy z TCHP – Chirurgia małoinwazyjna i robotowa. Co nowego?
10.10-11.10
Sesja wykładów pod patronatem firm
8.45-10.45
Sesja Młodych – konkurs nadesłanych prac z dziedziny chirurgii nowotworów
11.40-11.50
Przerwa
11.10-11.30
Przerwa
10.45-11.00
Przerwa
11.50-13.10
Sesja Leczenie skojarzone raka żołądka i przełyku
11.30-12.30
Sesja Konsensus raka piersi – prezentacja wybranych zagadnień
11.00-11.40
Sesja prawna. Ekspertyzy sądowo- lekarskie. Ubezpieczenie pracy chirurga. Odpowiedzialność chirurga i lekarza medycyny interwencyjnej.

11.40-11.50
Przerwa
11.50-12.50
Sesja plakatowa

13.10-13.20 Zakończenie Zjazdu

UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Zjazdu

Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter


Członkowie Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kielan

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow

prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec, prof. SUM

dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUIE

dr hab. n. med. Zoran Stojčev , prof. UTH Radom, prof. CMKP

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

dr hab. n. med. Jerzy Mituś

dr hab. n. med. Piotr Pluta

dr hab. n. med. Marek Sierżęga

dr hab. n. med. Marek Zawadzki

dr n. med. Michał Jankowski

dr n. med. Andrzej Kurylcio

dr n. med. Sławomir Mazur

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. n. med. Marek Zawadzki


Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek


Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

dr n. med. Michał Kazanowski


Członkowie Komitetu Organizacyjnego

dr n. med. Roman Czarnecki

dr n. med. Anna Leszczyszyn-Stankowska

dr n. med. Marek Rząca

dr n. med. Krzysztof Szewczyk

dr Maciej Bogusiak

dr Dariusz Houdail

dr Bartosz Kapturkiewicz

dr Aleksandra Laskowska

dr Paweł Lesiak

dr Anna Łoś

dr Magdalena Sitarska

Opłaty

Opłaty za udział w XXIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznejdo 31 stycznia 2023 r
do 18 marca 2023 r.
do 30 kwietnia 2022 r.
 od 1 maja 2023 r.
Członkowie PTChO*
590 zł (z VAT)
710 zł (z VAT)
770 zł (z VAT)
885 zł (z VAT)
Lekarze niebędący członkami PTChO
710 zł (z VAT)
825 zł (z VAT)
945 zł (z VAT)
1 060 zł (z VAT)
Pielęgniarki
150 zł (z VAT)
150 zł (z VAT)
200 zł (z VAT)
250 zł (z VAT)
Studenci medycyny**
100 zł (z VAT)
100 zł (z VAT)
150 zł (z VAT)
200 zł (z VAT)
Wieczór artystyczny***
310 zł (z VAT)
310 zł (z VAT)
310 zł (z VAT)
310 zł (z VAT)


*  Członkowie PTChO mający opłacone składki członkowskie 
(Uwaga! Honorowi Członkowie PTChO zwolnieni są z opłaty za udział w Zjeździe - w formularzu rejestracji prosimy wybrać właściwy typ uczestnika. Warunkiem zwolnienia z opłaty zjazdowej jest aktualne opłacone członkostwo w PTChO).

** W formularzu rejestracji należy wpisać - Numer legitymacji studenckiej. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji, będzie niezbędna  przy rejestracji na miejscu.

*** Wieczór artystyczny nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.


Warunki rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe określa Regulamin uczestnictwa


Inauguracja i wieczór artystyczny nie zostaną sfinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.


Termin zgłoszeń do 15 maja 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Opłata zjazdowa zawiera:

  • Udział w wykładach i dyskusjach
  • Materiały zjazdowe
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Przerwy kawowe i lunch
  • Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych*


UWAGA! Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.


Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.,
 ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
 nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin
 67 1540 1144 2114 6406 8224 0004
 Tytułem: Zjazd PTCHO (imię i nazwisko uczestnika/firma)

W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl


*Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Abstrakty

Szanowni Państwo,


poniżej znajdują się aktualne informacje dot. zgłaszania streszczeń do Sesji Plakatowej i Sesji doniesień ustnych.


Prace można zgłaszać wyłącznie poprzez stronę internetową!


W związku z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników 

przedłużamy termin przesyłania abstraktów do 2 kwietnia 2023 r.


TERMINY

    zgłaszanie abstraktów:  do 20 marca 2023 r. do 2 kwietnia 2023 r.

    recenzowanie prac: do 11 kwietnia 2023 r.

    ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac: do 15 kwietnia 2023 r.

    nadsyłanie prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas sesji plakatowej: do 30 kwietnia 2023 r.WYTYCZNE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA PRAC

Składane streszczenie musi spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące przygotowanego i przesyłanego materiału:
    a) Język: polski lub angielski
    b) Maksymalna liczba znaków treści abstraktu: 2000
    

Składane streszczenie powinno zawierać poniższe elementy podane w wymienionej kolejności:
    a) tytuł abstraktu
    b) lista autorów
    c) autor prezentujący
    d) treść streszczenia. Standardowo właściwa treść streszczenia powinna zawierać następujące sekcje: WPROWADZENIE, CEL PRACY, MATERIAŁ, METODY, WYNIKI, WNIOSKI
    e) maksymalnie 3 słowa kluczowe
    f) informacja o konflikcie interesów autora/autorów (w polu: Komentarz/uwagi)


Ważne!

Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Zjazd co najmniej Autora wskazanego jako prezentującego pracę.

Autor/Autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty zjazdowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Redakcja i wydawca suplementu, w którym zostaną opublikowane zgłoszone prace, nie ponoszą odpowiedzialności za poprawność przesłanych przez autorów danych osobowych, nazw afiliowanych instytucji oraz streszczeń.


REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC ORYGINALNYCH. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.

REGULAMIN KONKURSU I OCENY PRAC PLAKATOWYCH I USTNYCH PODCZAS XXIX ZJAZDU PTChO. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.

Noclegi

Szanowni Państwo,


istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu w poniższych hotelach na hasło: PTCHO.

Pokoje dostępne będą w miarę dostępności miejsc lub do ustalonej z hotelem daty. Aby poznać ceny i szczegóły ofert dla uczestników Zjazdu proszę kliknąć w zdjęcie wybranego hotelu.

Hotel Scandic Wroclaw

ul. Piłsudskiego 53/57, 50-032 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 71 787 00 00

e-mail: wroclaw@scandichotels.com

https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-wroclaw

Pokój 1-osobowy 349 PLN /doba / ze śniadaniem

Pokój 2-osobowy 384 PLN /doba / ze śniadaniem


Parking: 45 PLN /doba (pt.-sob.), 65 PLN /doba (niedz.-czw.)


Rezerwacja do 30.04.2023 lub do wyczerpania puli pokoi.

Hotel Premiere Classe Wrocław Centrum

ul. Ślężna 28, 53-302 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 22 307 23 37

e-mail: wroclaw.centrum@premiereclasse.com

https://wroclaw-centrum.premiereclasse.com/pl/

Pokój 1-osobowy 240,00 PLN /doba ze śniadaniem

Pokój 2-osobowy 270,00 PLN /doba ze śniadaniem


Parking: 30 PLN / doba


Rezerwacja możliwa w miarę dostępności miejsc, do 24.04.2023 r.

Hotel Campanile Wrocław Centrum

ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 22 307 23 37

e-mail: wroclaw.centrum@campanile.com

https://wroclaw-centrum.campanile.com/pl/

Pokój 1-osobowy 290,00 PLN /doba ze śniadaniem

Pokój 2-osobowy 340,00 PLN /doba ze śniadaniem


Parking: 30 PLN / doba


Rezerwacja możliwa w miarę dostępności miejsc, do 24.04.2023 r.

Qubus Hotel Wrocław

ul. Świętej Marii Magdaleny 2, 50-103 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 71/ 797 98 00

e-mail: wroclaw@qubushotel.com

https://www.qubushotel.com/pl/hotel-wroclaw

Cena pokoi: -20% od oferty standardowej ze śniadaniem 


Parking: 89 PLN / doba (usytuowany przy pl. Nowy Targ, hotel nie ma własnego parkingu)


Rezerwacja możliwa w miarę dostępności miejsc, do 20.05.2023 r.

Novotel Wrocław Centrum

Ul. Powstańców Śląskich 7, 53-332 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 71 722 49 00

https://all.accor.com/hotel/A073/index.pl.shtml

Cena pokoi: -10% od ceny dnia


Rezerwacja możliwa w miarę dostępności miejsc, do dnia konferencji.

Novotel Wrocław City

ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 71 339 80 51

https://all.accor.com/hotel/0528/index.pl.shtml

Cena pokoi: -10% od ceny dnia


Rezerwacja możliwa w miarę dostępności miejsc, do dnia konferencji.

Hotel Mercure Wrocław Centrum

Pl. Dominikański 1, 50-159 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: +48 71 323 27 42

e-mail: H3374-RE@ACCOR.COM oraz H3374-RE1@ACCOR.COM

https://all.accor.com/hotel/3374/index.pl.shtml

Cena pokoi: -10% od ceny standardowej


Parking: 80 PLN / doba
Najlepiej zaparkować na poziomie B (II piętro) jest to poziom połączony bezpośrednio z hotelem

Rezerwacja możliwa w miarę dostępności miejsc, do dnia konferencji.

Korona Hotel Wrocław

ul. Oławska 2, 50-123 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 71 729 25 00

https://koronahotel.com.pl/

Pokój 1-osobowy 409,00 PLN /doba ze śniadaniem

Pokój 2-osobowy 499,00 PLN /doba ze śniadaniem

Instrukcja jak rezerwować noclegi POBIERZ


Parking: 90 PLN / doba


Rezerwacja możliwa w miarę dostępności miejsc.

Q Hotel Plus Wrocław

ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 71 749 17 00

e-mail: wroclawplus@qhotels.pl

https://www.qhotels.pl/hotel-wroclaw-centrum

Zapraszamy do zapisów na preferencyjnych warunkach za pośrednictwem linka KLIKAJĄC TUTAJ


Parking podziemny – 80 PLN/doba

Wydarzenia towarzyszące

INAUGURACJA ZJAZDU*

18 maja 2023 r., godz. 17:30 (Ratusz Wrocławski) 

Wykład im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego 

Podczas Inauguracji odbędzie się 20 minutowy występ Wrocławskiego Kwartetu Smyczkowego 

*Inauguracja Zjazdu zostanie sfinansowana wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu własnego Wydawnictwa Czelej. 

 

 

 

WIECZÓR ARTYSTYCZNY* 

19 maja 2023 r., godz. 20.00 (Q Hotel Plus Bielany) 

W piątek wieczorem Wydawnictwo Czelej zaprasza uczestników konferencji do udziału w wieczorze artystycznym. 

*Wieczór artystyczny nie jest częścią konferencji i jest finansowany wyłącznie ze środków pochodzących z opłaty pobieranej od uczestników konferencji. 


*Inauguracja Zjazdu oraz wieczór artystyczny nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.

Wieczór artystyczny piątek, 19 maja 2023

godzina 20:00 - 23:00 cena 310.00zł (zawiera VAT)

Więcej szczegółów wkrótce. 

Patronat HonorowyPartnerzy

PATRONI MEDIALNI:
Infarma

Organizator

   
   Organizator:
   Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
   e-mail: sekretariat@ptcho.pl
   www.ptcho.pl   Biuro organizacyjne Zjazdu:
   Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
   ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
   e-mail: zjazdptcho@czelej.com.pl

  

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Dorota Partyka

e-mail: dorota.partyka@czelej.com.pl

+48 664 424 108

Kontakt dla uczestników:

Biuro Obsługi Klienta (pon-pt w godz. 8.00-16.00)

e-mail: sklep@czelej.com.pl

+48 81 446 98 11 wew. 11-13

Kontakt ws. organizacyjnych:

Katarzyna Cymerys

e-mail: katarzyna.cymerys@czelej.com.pl

+48 797 990 717