XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej XLI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
XLI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

Kraków
16-18 maja 2024

zarejestruj się

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


w codziennej praktyce staramy się oswoić tę trudną dziedzinę, jaką jest chirurgia onkologiczna. Wymaga to od nas chirurgów doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy, przyswajania nowości i współpracy z innymi specjalistami, z którymi wspólnie prowadzimy leczenie. Służą temu coroczne zjazdy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, gdzie spotykamy ekspertów, omawiamy najlepsze rozwiązania, ale też powikłania i porażki. Nie możemy jednak zapominać o ważnym aspekcie, jakim jest bezpieczeństwo chorych. To my, podejmując się leczenia, gwarantujemy, że nie narazimy ich na ryzyko, którego można uniknąć. Dlatego w tym roku znacząca część naszych obrad poświęcona jest bezpieczeństwu pacjentów. Oczywiście jak zawsze nie zabraknie też dyskusji dotyczących postępów w leczeniu, sesji wideo pokazujących techniczne aspekty chirurgii czy zgłoszonych prezentacji oryginalnych.


Wierzę, że wspólne spotkanie w Krakowie wpłynie na jakość naszej pracy, bezpieczeństwo chorych, a także będzie spotkaniem przyjaciół.Serdecznie zapraszam

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
 Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Program

Szczegółowy program Zjazdu do pobrania: tutajCzwartek 16.05.2024

8:30-12:30
Spotkania grup badawczych i sekcji:

8.30-12.30 Warsztaty w szpitalach krakowskich

9.00-10.30 Spotkanie Konsultanta Krajowego z Konsultantami Wojewódzkimi

10.30-12.30 Sesja Sekcji raka piersi
10.30-10.50 Europejski egzamin z chirurgii piersi – jak się przygotować i po co cały ten trud – Agnieszka Kołacińska-Wow
10.50-11.10 Europejskie badania w raku piersi – dlaczego warto się włączyć – Dawid Murawa
11.10-11.30 Badanie PTChO: Natychmiastowe rekonstrukcje piersi w Polsce – prezentacja założeń i rekrutacja ośrodków – Piotr Pluta
11.30-11.50 Certyfikat EUSOMA BCU – doświadczenia Białostockiego Centrum Onkologii – Leszek Kozłowski
11.50-12.10 Co dalej z konsensusem raka piersi? – Zbigniew Nowecki
12.10-12.30 Dyskusja

10.30-12.30 Spotkanie Sekcji nowotworów otrzewnej
11.30-12.30 Spotkanie badaczy programu CHIMERA
11.30-12.30 Spotkanie Sekcji Mięsakowej

12.30-13.00 Przerwa
13:00-16:00
XLI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

Sesja: Bezpieczeństwo pacjenta onkologicznego – punkt widzenia różnych specjalizacji, część 1

13.00-13.15 Bezpieczeństwo pacjentów jako problem wielowymiarowy – Marcin Mikos
13.15-13.30 Operacja doszczętna onkologicznie i bezpieczna – czy da się to pogodzić? – Wiesław Janusz Kruszewski
13.30-13.45 Kiedy radioterapia jest niebezpieczna – Aleksandra Sztuder 13.45-14.00 Współpraca urologa i chirurga może wpływać na bezpieczeństwo operacji – Andrzej Stelmach
14.00-14.15 Bezpieczeństwo leczenia systemowego – Lucjan Wyrwicz
14.15-14.30 Przerwa

Sesja: Bezpieczeństwo pacjenta onkologicznego – punkt widzenia różnych specjalizacji, część 2
14.30-14.45 Czy leczenie onkologiczne może być bezpieczne dla płodności – Robert Jach
14.45-15.00 Opieka okołooperacyjna – Stanisław Kłęk
15.00-15.15 Bezpieczeństwo procedur endoskopowych – Jacek Sobocki
15.15-15.30 Bezpieczne znieczulenie i bezpieczne leczenie bólu – Jerzy Wordliczek
15.30-15.45 Zgoda chorego na proponowane leczenie chirurgiczne a bezpieczeństwo tego leczenia – Mariusz Wyleżoł
15.45-16.00 Dyskusja
16.00-18.00 Przerwa


Piątek 17.05.2024

SALA A

SALA B

SALA C

8:30-10:30
(Sala A)

Bezpieczeństwo pacjenta w chirurgii onkologicznej – sesja plenarna
8.30-8.40 Wprowadzenie: Piotr Richter
8.40-9.00 Czy wytyczne kliniczne wystarczająco troszczą się o bezpieczeństwo chorych? – Wojciech Wysocki
9.00-9.20 Czy chirurgia onkologiczna jest bezpieczna – czego oczekują pacjenci – Marzena Samardakiewicz, Stowarzyszenie Unicorn
9.20-9.40 Suregon as the advocate of patient safety in surgical oncology – Geerard Beets
9.40-10.00 Jak Krajowa Sieć Onkologiczna może wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów – Adam Maciejczyk
10.00-10.20 Sztuczna inteligencja, robot chirurgiczny, a może sztuczny chirurg? – czy to bezpieczne – Marek Zawadzki
10.20-10.30 Dyskusja
10:30-10:50

Przerwa

10:30-10:50

Przerwa

10:30-10:50

Przerwa

10:50-12:00
Wykładniki jakości w chirurgii onkologicznej układu pokarmowego

10.50-11.05 Wykładniki jakości w chirurgii onkologicznej przełyku – Tomasz Skoczylas

11.05-11.20 Wykładniki jakości w chirurgii onkologicznej żołądka – Piotr Kołodziejczyk

11.20-11.35 Wykładniki jakości w chirurgii onkologicznej trzustki – Katarzyna Kuśnierz

11.35-11.50 Wykładniki jakości w chirurgii onkologicznej jelita grubego – Mirosław Szura

11.50-12.00 Dyskusja
10:50-12:00
Wykładniki jakości w chirurgii onkologicznej piersi

10.50-11.05 Wykładniki jakości w chirurgii piersi w Breast Cancer Unit w Polsce i na świecie – Diana Hodorowicz-Zaniewska

11.05-11.20 Ocena jakości zabiegów oszczędzających piers – Tomasz Nowikiewicz

11.20-11.35 Jak ocenić radykalność mastektomii? – Dawid Murawa

11.35-11.50 Czym jest jakość w rekonstrukcjach piersi? – Michał Lewandowicz

11.50-12.00 Dyskusja
10:50-12:00
Wykładniki jakości w chirurgii mięsaków i nowotworów skóry

10.50-11.10 Jakość leczenia czerniaków – wytyczne a rzeczywistość – biopsja węzłów wartowniczych i leczenie uzupełniające w kontekście wskaźników i mierników – Marcin Zdzienicki, Bożena Cybulska-Stopa

11.10-11.30 Mięsaki kończynowe i przestrzeni zaotrzewnowej – jak ocenić jakość? – Piotr Rutkowski

11.30-11.45 Fibromatoza – nowoczesne podejście miarą jakości – Marcin Ziętek, Anna Koseła-Paterczyk

11.45-12.00 Dyskusja
12:00-12:20

Przerwa

12:20-13:20
Prezentacja najlepszych prac ustnych – przewód pokarmowy

Sesja żywieniowa: Żywienie poza oddziałem chirurgii onkologicznej

12.20-12.35 Prehabilitacja w warunkach
ambulatoryjnych i oddziale – prawdziwy scenariusz – Stanisław Kłęk

12.35-12.50 Przygotowanie i opieka nad chorym onkologicznym podczas terapii neoadjuwantowej – Michał Jankowski

12.50-13.05 Dla kogo kwalifikacja do leczenia żywieniowego w warunkach domowych w chirurgii nowotworów – Marcin Folwarski

13.05-13.20 Dyskusja

Sesja pisma „Nowotwory”


12.50-13.20 Sesja pod patronatem firmy
13:00-14:00

     Przerwa obiadowa

14:00-15:30

Rak wątrobowokomórkowy

 
14.00-114.15 Diagnostyka radiologiczna HCC – możliwości i ograniczenia – Joanna Pilch-Kowalczyk

14.15.14.30 HCC okiem zakaźnika i hepatologa – Arleta Kowala Piaskowska

14.30-14.45 Leczenie systemowe raka wątrobowokomórkowego – jakie mamy możliwości i jakie czekają nas perspektywy? – Leszek Kraj

14.45-15.00 Chirurgia – Resekcja, termoablacja i transplantacja – dla kogo? – Michał Grąt

15.00-15.15 Współczesne możliwości technik embolizacyjnych w pierwotnych rakach wątroby – Piotr Piasecki

 15.15-15.30 Rola radioterapii w raku wątrobowokomórkowym – Jerzy Wydmański  


Rak piersi – prace oryginalne15.00-15.30 Sesja pod patronatem firm

Czerniak i nowotwory skóry

14.00-14.20 Kiedy stosować leczenie pooperacyjne a kiedy przedoperacyjne u chorych na czerniaki? – Piotr Rutkowski

14.20-14.45 Czerniaki błon śluzowych – Katarzyna Kozak

14.45-15.00 Raki skóry – kiedy chirurgia nie wystarcza? – Hanna Koseła-Paterczyk

15.00-15.15 Czy skryning nowotworów skóry ma znaczenie w opiece onkologicznej? – Grażyna Kamińska-Winciorek

15.15-15.35 Trudne sytuacje kliniczne u chorych na czerniaki o zaawansowaniu lokoregionalnym – wznowa po leczeniu uzupełniającym, przerzuty in transit – Anna Małgorzata Czarnecka

15:30-15:45  Przerwa kawowa

15:45-17:15

Nowotwory przełyku i żołądka 
 
(sesja w jęz. angielskim) 

15.45-16.05 GE junction cancer – Stefan Mönig

16.05-16.25 Laproscopic and robotic surgery in gastric cancer – Gian Luca Baiocchi

16.25-16.45 GASTRODATA project – Polish contribution and trans-atlantic cooperation? – Wojciech Polkowski, Katarzyna Sędłak, Karol Rawicz-Pruszyński


16.45-17.05 HIPEC and CHIMERA trial – Piotr Richter

17.05-17.20 Discussion

17.20-17.30 European Gastric Cancer Cogress 2026 – information


Nowotwory jelita grubego

15.45-16.00 Chirurgia klasyczna, laparoskowa i robotowa – leczenie raka jelita grubego w ośrodku kompetencji – Wojciech Zegarski

16.00-16.15 Ocena korzyści zabiegów małoinwazyjnych w chirurgii kolorektalnej – punkt widzenia fizjoterapeuty – Iwona Głowacka-Mrotek

16.15-16.30 Zasady kwalifikacji chorych z rakiem odbytnicy do procedury TaTME – Marek Bębenek

16.30-16.45 Operacje TaTME – boom or bust – ocena wyników leczenia na podstawie materiału własnego DCOPiH we Wrocławiu – Bartosz Kapturkiewicz 

16.45-17.00 Wskaźniki monitorowania jakości u chorych z rakiem jelita grubego – Bartosz Skonieczny

Prace oryginalne – czerniak, skóra, chirurgia endokrynologiczna

15.145-16.15 Sesja pod patronatem firmy16.15-17.45 Prezentacja prac oryginalnych

17.55-19.30 Walne Zgromadzenie Członków PTChO 

II termin: 18.00-19.30


Sobota 18.05.2024


SALA ASALA BSALA C

9:00-10:30

Sesja sekcji nowotworów odbytnicy

9.00-9.15 Chirurgia odbytnicy na ostrym dyżurze –
Antoni Szczepanik

9.15-9.30 Resekcja bocznych węzłów chłonnych miednicy – Michał Jankowski

9.30-9.45 Ukierunkowanie molekularne leczenia neoadjuwantowego raka odbytnicy – Lucjan Wyrwicz

9.45-10.00 Jak przewidzieć nieszczelność zespolenia po przedniej resekcji odbytnicy? – Andrzej Rutkowski

10.00-10.15 Zieleń indocyjaninowa w zapobieganiu nieszczelności – Dawid Murawa

10.15-10.30 Dyskusja

9:00-10:30

Nowotwory nadnerczy
„Aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na raka kory nadnercza – pierwsze polskie rekomendacje”


9.00-9.10 Narodowa Strategia Onkologiczna – dlaczego potrzebujemy polskich zaleceń dla chorych na raka kory nadnerczy? – Marek Dedecjus

9.10-9.25 Diagnostyka przedoperacyjna i postępowanie okołooperacyjne – Kornelia Hasse-Lazar

9.25-10.15 Diagnostyka histopatologiczna i miejsce badań molekularnych:

9.25-9.35 Najnowsza klasyfikacja histopatologiczna – Ewa Chmielik

9.35-9.45 Badania molekularne kory nadnercza – czy mają znaczenie kliniczne?
Małgorzata Oczko-Wojciechowska

9.45-10.00 Zasady leczenia operacyjnego
Agnieszka Czarniecka

10.00-10.15 Leczenie systemowe i follow-up – Daria Handkiewicz-Junak

10.15-10.30 Dyskusja: Diagnostyka i leczenie chorych na raka kory nadnercza – problem wielodyscyplinarny – Moderator: Agnieszka Czarniecka – eksperci i uczestnicy
8:45-9:30
9.40-11.10

Sesja Komisji Historycznej

8.45-9.00 Historia chirurgii trzustki w Polsce. Sylwetki pionierów chirurgii trzustki – Sławomir Mrowiec

9.00-9.15 Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w fotografii – Sławomir Mazur

9.15-9.30 Rak piersi – historia leczenia oszczędzającego w Polsce – Arkadiusz Jeziorski


9.30-9.40 Przerwa

9.40-09.55 Przyszłość chirurgii onkologicznej – Janusz Piekarski
9.55-11.10 Sesja konkursowa – Case Reports
9.55-11.00 Prezentacje prac konkursowych
11.00-11.05 Przerwa, liczenie głosów
11.05-11.10 Ogłoszenie wyników


Sesja Młodych

9.40-09.55 – Przyszłość chirurgii onkologicznej – Janusz Piekarski

9.55-11.10 Sesja konkursowa – Case Reports:

9.55-11.00 Prezentacje prac konkursowych

11.00-11.05 Przerwa, liczenie głosów

11.05 – 11.10 Ogłoszenie wyników


10:30-10:50

Przerwa

10:30-10:50

Przerwa

11:10-11:20

Przerwa

10:50-12:20

Sesja wideo:
How I do it – Zespolenia w obrębie układu pokarmowego


10.50-11.10 Zespolenie przełyku w chirurgii małoinwazyjnej – Andrzej Budzyński
 
11.10-11.30 Zespolenie jelita cienkiego w laparoskopii – Mateusz Rubinkiewicz

11.30-11.50 Zespolenie po wewnątrzustrojowe po prawej hemikolektomii – Dorota Budzyńska

11.50-12.10 Zespolenie po operacjach odbytnicy – co może pójść nie tak? – Michał Pędziwiatr

12.10-12.30 Zespolenia w chirurgii robotowej-czy rzeczywiście robot daje przewagę? – Marek Zawadzki

10:50-12:30

Sesja wideo chirurgii piersi – onkologiczna, rekonstrukcyjna

10.50-11.10 Częściowa rekonstrukcja piersi płatem LICAP – Michał Libiszewski

11.10-11.30 Całkowita rekonstrukcja piersi lipotransferem – Paweł Pyka

11.30-11.50 25 years of perforator. Flap reconstruction in breast cancer – Moustapha Hamdi

11.50-12.10 Śródoperacyjna obiektywna ocena ukrwienia tkanek po podskórnej mastektomii i jej wpływ na stosowane techniki rekonstrukcji piersi – Dawid Murawa

12.10-12.30 Zastosowanie mikroskopii konfokalnej w chirurgii piersi – Diana Hodorowicz-Zaniewska

11:20-12:30

Sesja prawna

11.20-11.30 Wprowadzenie do zagadnień: Hanna Rubaszewska

11.30-11.40 Odpowiedzialność chirurga a błąd medyczny – Izabela Wróbel-Górnikiewicz, Sędzia Sądu Okręgowego

11.40-11.50 Błędy i zagrożenia w kontraktach lekarskich – adwokat Hanna Rubaszewska

11.50-12.00 Najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych przed i po operacji – adwokat Hanna Rubaszewska

12.00-12.30 Dyskusja z udziałem: Stanisław Kłęk, Antoni Szczepanik, Józef Kładny
12.30-12.45

Przerwa

12.30-12.40

Przerwa

12.30-12.45

Przerwa

12:45-14:05

Sesja chirurgii robotowej

12.45-13.05 Blaski i cienie chirurgii robotowej –Krzysztof Kaseja

13.05-13.25 Jak stworzyć wielodyscyplinarny ośrodek robotowy – Andrzej Kwiatkowski

13.25-13.45 Krzywa uczenia się robotyki – doświadczenia własne – Wojciech Zegarski

13.45-14.05 Wycena procedur robotowych przez NFZ – Bartosz Skonieczny

12:30-14:25

12.40-13.00 Wykład pod patronatem firmy

13.00-14.25 Rak trzustki – konsensus polski 2024

13.00-13.15 Korzyści zabiegów minimalnie inwazyjnych – mrzonka czy rzeczywistość – Andrzej Budzyński

13.15-13.30 Chirurg jako czynnik rokowniczy – Sławomir Mrowiec

13.30-13.50 Co oferuje współczesne leczenie
przedoperacyjne – Leszek Kraj

13.50-14.05 Jak rozwiązać konflikt guza z naczyniami – Marek Sierżęga

14.05-14.25 Polski konsensus leczenia chorych na raka trzustki – Piotr Richter

12:45-14:20

Prezentacja najlepszych prac plakatowych

14:30                                                                                         Zakończenie Zjazdu

ZGŁOŚ PRACĘ


Szanowni Państwo,


serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac na XXX Zjazd PTCHO. Możecie Państwo zgłosić:

  • Pracę oryginalną (Abstrakt)
  • Opis przypadku (Case Reports)
  • Film chirurgiczny


Szczegóły dotyczące terminów i zasad zgłaszania prac znajdują się poniżej:1. Zgłoś ABSTRAKT


REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC ORYGINALNYCH

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.


REGULAMIN KONKURSU I OCENY PRAC PLAKATOWYCH I USTNYCH PODCZAS XXX ZJAZDU PTChO.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią tutaj.


Termin zgłaszania prac wydłużony: do 19 kwietnia 2024 r.

 
Ważne!


Lista zakwalifikowanych prac oraz ich autorów zostanie opublikowana do dnia 24 kwietnia 2024 r. na stronie Konferencji w zakładce Abstrakty wraz z niezbędnymi informacjami technicznymi i logistycznymi dotyczącymi ich prezentacji.


Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Zjazd co najmniej Autora wskazanego jako prezentującego pracę. Autor/Autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty zjazdowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.


Najlepsze prace ustne i plakatowe zostaną nagrodzone - najlepsza prezentowana praca ustna otrzyma nagrodę pisma „Nowotwory. Journal of Oncology” wraz z możliwością opublikowania pełnej wersji w tym piśmie.


 

2. ZGŁOŚ OPIS PRZYPADKU


REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC ORAZ KONKURSU

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią TUTAJ
 
 
Zgłaszanie prac wydłużone: do 19 kwietnia 2024 r.


 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac: do 24 kwietnia 2024 r.Ważne!


Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas Sesji Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych (Case Reports) w sobotę, 18.05.2024 r.3. ZGŁOŚ FILM WIDEO

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Filmów Chirurgicznych i zgłaszania krótkich filmów prezentujących ciekawe techniki operacyjne oraz przypadki kliniczne, związane z leczeniem operacyjnym nowotworów.


Najwyżej ocenione filmy zostaną uhonorowane nagrodami, a ich autorzy będą mieli okazje zaprezentować i skomentować swoje prace w trakcie dedykowanej sesji.


  

REGULAMIN KONKURSU

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem: TUTAJ


ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

Zgoda na udział w Konkursie filmów chirurgicznych, do pobrania TUTAJ 

  

Termin nadsyłania filmów wydłużony do: 19 kwietnia 2024.

 

Instrukcja wysyłania filmu jest dostępna TUTAJ 

  


  


Film (do 20 GB) zostanie przesłany za pomocą platformy www.myairbridge.com


Nie jest wymagana rejestracja użytkownika.


Film załącz poprzez: Wyślij plik przez e-mail


Zgodę na udział w Konkursie filmów chirurgicznych – wyślij emailem na adres: marketing@czelej.com.pl

  Warsztaty

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach chirurgicznych.


Udział w warsztatach mogą wziąć osoby, które opłaciły udział w XXX Zjeździe PTCHO.

 


Warsztat 1: Chirurgia nowotworów tarczycy 


Warsztaty adresowane są dla osób zainteresowanych chirurgią nowotworów tarczycy. Zajęcia obejmują uczestnictwo w zabiegach operacyjnych tyroidektomii.


Termin: Czwartek 16.05.2024 r.


Miejsce: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Onkologią, piętro 3.


Koordynator: prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka


Liczba miejsc: 8


Harmonogram:

8.00-8.15 – Powitanie uczestników

08.15-08.30 – Neuromonitoring w chirurgii tarczycy i przytarczyc – prof. Antoni Szczepanik

08.30-08.45 – Wskazania i zakres leczenia operacyjnego u chorych na raka tarczycy – prof. Agnieszka Czarniecka

09.00-12.00 – Zajęcia praktyczne na bloku operacyjnym


Koszt: 150 zł

 Warsztat 2: Laparoskopowa chirurgia raka jelita grubego


 
Warsztaty adresowane są dla osób zainteresowanych chirurgią nowotworów jelita grubego.


Termin: Czwartek 16.05.2024 r.


Miejsce: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, II Katedra Chirurgii UJ, ul. Jakubowskiego 2, budynek H, piętro 3.


Koordynator: prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr


Liczba miejsc: 8


Harmonogram:

8.00-8.30 – Powitanie uczestników, teoretyczne wprowadzenie do warsztatów

08.30-12.30 – Zajęcia praktyczne na bloku operacyjnym


Koszt: 150 zł

 

 


Warsztat 3: Dermatoskopia w rozpoznawaniu nowotworów skóry


Termin: Czwartek 16.05.2024 r.


Miejsce: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11A, sala konferencyjna


Koordynator: dr Maria Krotewicz 


Liczba miejsc: 20


Harmonogram:

8.30-9.00  Powitanie uczestników, wykład: Dermatoskopia – to nie takie proste – dr Maria Krotewicz

9.00-11.00 – Zajęcia praktyczne


Koszt: 150 zł

       

 


Warsztat 4: Chirurgia nowotworów trzustki

 

Warsztaty adresowane są dla osób zainteresowanych chirurgią nowotworów trzustki. Zajęcia obejmują uczestnictwo w zabiegach operacyjnych pankreatoduodenektomii. Podczas zajęć omawiane będą typowe etapy dotyczące resekcji oraz rekonstrukcji przewodu pokarmowego. Uczestnicy poznają również instrumentarium oraz materiały chirurgiczne wykorzystywane podczas zabiegów.


Termin: Czwartek 16.05.2024 r.


Miejsce: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, budynek G, piętro 4


Koordynator: dr hab. n. med. Marek Sierżęga, prof. UJ


Liczba miejsc: 6


Harmonogram:

8.00-8.30 – Powitanie uczestników
8.30-9.00 – Teoretyczne wprowadzenie do warsztatów
9.00-12.30 – Zajęcia praktyczne na bloku operacyjnym


Koszt: 150 zł

 


Warsztat 5: Zabiegi onkoplastyczne w leczeniu nowotworów piersi


Termin: Czwartek 16.05.2024 r.


Miejsce: Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Piersi, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, il. Kopernika 50, 31-501 Kraków, Oddział Chirurgii, piętro 1


Koordynator: dr hab. n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska


Liczba miejsc: 20


Harmonogram:

8.00-8.05 – Powitanie uczestników

8.05-8.35 – Planowanie jednoczasowych i odroczonych zabiegów rekonstrukcyjnych piersi z użyciem implantów – dr hab. n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska

08.35-08.45 Omówienie i planowanie pacjentek

08.50-11.50 Zabiegi operacyjne

11.50-12.00 Zakończenie warsztatów

Koszt: 150 zł


Sala 2.
1. Podskórna mastektomia z rekonstrukcją
2. Założenieekspandera (I etap rekonstrukcji piersi)
Sala 3. 
1. Mastektomiapodskórna z redukcją skóry (rT) i wolnym przeszczepem kompleksubrodawka-otoczka
Sala 4.
1. Rekonstrukcjapiersi płatem uszypułowanym z mięśnia najszerszego grzbietu zekspanderem/implantem


Kursy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15.05.2024 - 16.05.2024, przed XXX Zjazdem PTChO, tradycyjnie odbędzie się kurs wprowadzający do specjalizacji w chirurgii onkologicznej.

Kurs odbędzie się w Klinice Chirurgii Onkologicznej, w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków.
Kierownikiem naukowym Kursu jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk.

Kurs jest bezpłatny.
Zgłoszenia na kurs: wyłącznie przez SMK: https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login

Bliższe informacje na stronie CMKP. Numer kursu: 05-737/5-01-001-2024

https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=1&spe=37&ro=1&sys=3&year=2024&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false

Termin i miejsce

Termin: 16-18 maja 2024 r.

Miejsce obrad: Auditorium Maximum UJ, Kraków

Adres: ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków (Kraków-Śródmieście)


Auditorium Maximum to budynek należący do kompleksu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w samym centrum miasta, przy ul. Krupniczej 33. Budynek stanowi zespół sal wykładowych, z których największa może pomieścić 1200 osób.Piękne aule wykładowe i stylizowane, marmurowe korytarze zachęcają do spotkań naukowych i towarzyskich.

By odbyć wirtualny spacer po budynku kliknij tutaj.


Ceremonia otwarcia

CEREMONIA OTWARCIA *


16 maja 2024 r., godz. 18: 00, Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33, Kraków)

18.00-18.40 Powitanie uczestników i ceremonia otwarcia XXX Zjazdu PTCHO – prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, Prezes PTCHO

18.40-19.00 Wykład im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego: 100 lat rozwoju chirurgii raka odbytnicy – prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek

W trakcie uroczystego otwarcia Zjazdu zostaną wręczone tytuły: Członka Honorowego PTChO, medal „Zasłużony dla PTChO”, jak również nagrody za prezentowane prace w trakcie 29. edycji wydarzenia.Podczas uroczystości otwarcia odbędzie się recital RAFAŁA JĘDRZEJCZYKA z towarzyszeniem muzyków z „Piwnicy pod Baranami” (i nie tylko):

Paweł Pierzchała – piano

Yaro Wilkosz – kontrabas

Michał Chytrzyński – skrzypce

Jarosław Meus – gitara

Kamil Błoniarz – akordeon 


RAFAŁ JĘDRZEJCZYK to znakomity piosenkarz, konferansjer, a nade wszystko utalentowany aktor teatralny i filmowy (zagrał w ponad 80 filmach, w tym m.in. w „Niewidzialnej wojnie”, „Dewajtisie”, „Na Wspólnej”, „Świecie według Kiepskich”, „Pierwszej miłości”). Jest rodowitym krakowianinem – z tym miastem związał swoją edukację i karierę zawodową. Do dziś pozostaje jednym z najważniejszych aktorów krakowskiego Starego Teatru oraz występuje na scenie Piwnicy Pod Baranami, gdzie wykonuje piosenki m.in. Turnaua, Koniecznego, Zaryckiego, Radwana, Pawluśkiewicza. Recital jest esencją jego obecności w tym legendarnym miejscu. W czasie koncertu usłyszymy utwory o zabarwieniu bluesowo-swingowym, znane m.in. z płyty „Blusik”.

Serdecznie zapraszamy na wieczór w niebanalnej atmosferze!

*Ceremonia otwarcia Zjazdu zostanie sfinansowana wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu własnego Wydawnictwa Czelej. 
Uroczystość nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.

Walne Zgromadzenie Członków PTChO

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTChO

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

w dniu 17 maja 2024 roku w Krakowie, 

w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Aula A

godz. 17.55 (I termin) i godz.18.00 (II termin)


Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej z siedzibą w Warszawie zwołuje Walne Zebranie Członków PTChO 
w trybie zwykłym, w zwyczajowej formie i terminie.


Program Walnego Zgromadzenia Członków PTCHO: tutaj

Komitet organizacyjny

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik – przewodniczący

Dr n. med. Michal Jankowski – sekretarz

Prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna

Dr hab. n. med Diana Hodorowicz-Zaniewska

Prof. dr hab. n. med. Stanislaw Kłęk

Dr n. med. Radosław Pach

Prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr

Mgr Iwona Rabij

Dr hab. n. med. Marek Sierżęga, prof. UJ

Dr n. med. Małgorzata Stopa-Barczyńska


Komitet naukowy


Komitet Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter – przewodniczący

Dr n. med. Michał Jankowski – sekretarz


Prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka

Dr hab. n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska

Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kołodziejczyk

Dr hab. n. med. Andrzej Kurylcio

Dr n. med. Sławomir Mazur

Prof. dr hab. n. med. Jerzy W. Mituś

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

Dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

Dr hab. n. med. Piotr Pluta

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski

Dr hab. n. med. Marek Sierżęga

Prof. dr hab. n. med. Zoran Stojcev

Prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik

Dr hab. n. med. Marek Zawadzki

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

Prof. dr hab. n. med. Jacek Zieliński

Opłaty i rejestracja


do 30 stycznia 2024 r.


Członkowie PTChO* 850 zł (z VAT)

Lekarze niebędący członkami PTChO 1000 zł (z VAT)

Pielęgniarki, Fizjoterapeuci, Rehabilitanci oraz inne zawody medyczne 250 zł (z VAT)

Rezydenci/Lekarze do 35 r.ż 300 zł (z VAT)

Studenci medycyny 100 zł (z VAT)

Wieczór artystyczny** 300 zł (z VAT)do 20 marca 2024 r.


Członkowie PTChO* 950 zł (z VAT)

Lekarze niebędący członkami PTChO 1100 zł (z VAT)

Pielęgniarki, Fizjoterapeuci, Rehabilitanci oraz inne zawody medyczne 300 zł (z VAT)

Rezydenci/Lekarze do 35 r.ż 400 zł (z VAT)

Studenci medycyny 100 zł (z VAT)

Wieczór artystyczny** 300 zł (z VAT)do 30 kwietnia 2024 r.


Członkowie PTChO* 1150 zł (z VAT)

Lekarze niebędący członkami PTChO 1300 zł (z VAT)

Pielęgniarki, Fizjoterapeuci, Rehabilitanci oraz inne zawody medyczne 350 zł (z VAT)

Rezydenci/Lekarze do 35 r.ż 450 zł (z VAT)

Studenci medycyny 150 zł (z VAT)

Wieczór artystyczny** 300 zł (z VAT)po 30 kwietnia 2024 r.


Członkowie PTChO* 1200 zł (z VAT)

Lekarze niebędący członkami PTChO 1350 zł (z VAT)

Pielęgniarki, Fizjoterapeuci, Rehabilitanci oraz inne zawody medyczne 350 zł (z VAT)

Rezydenci/Lekarze do 35 r.ż 500 zł (z VAT)

Studenci medycyny 200 zł (z VAT)

Wieczór artystyczny** 300 zł (z VAT)Wyjaśnienie


*Zniżka dotyczy:

  • Członków PTChO mających uiszczone składki za 2024 rok – weryfikuje Sekretariat PTChO.

  • Studentów, którzy podadzą numer legitymacji studenckiej (prosimy o okazanie legitymacji w Recepcji Zjazdu)

  • Rezydentów/Lekarzy do 35 r.ż – dotyczy osób, które w dniu 1 maja 2024 nie ukończyły 35 r.ż. – w formularzu zgłoszenia prosimy podać datę urodzenia (miesiąc i rok).

**Wieczór artystyczny nie jest częścią Zjazdu i nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska, tylko wyłącznie ze środków pochodzących z opłaty pobieranej od Uczestników wydarzenia. 


Opłata zjazdowa*** obejmuje:

•    udział w wykładach i dyskusjach
•    wstęp na wystawę firm farmaceutycznych
•    materiały konferencyjne
•    przerwy kawowe, lunch  
•    certyfikat uczestnictwa
•    dostęp do wybranych prezentacji

***UWAGA! Podany koszt nie uwzględnia ceny noclegu


Dane do przelewu:

•    Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin

•    Nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin

 67 1540 1144 2114 6406 8224 0004

•    Tytułem: Tytułem: XXX Zjazd PTCHO (imię i nazwisko uczestnika/firma)


W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl


Udział w wydarzeniu mogą wziąć osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi, dlatego w procesie rejestracji konieczne jest podanie numeru PWZ.Wieczór artystyczny


17 maja 2024 r., godz. 20.00 (DoubleTree by Hilton, ul. Dąbska 5, Kraków) 


W piątek wieczorem Wydawnictwo Czelej zaprasza uczestników Zjazdu do udziału w wieczorze artystycznym, połączonym z kolacją.

Spotkanie uświetni występ zespołu Kramer-Quartet.Grupa składa się z profesjonalnych muzyków, absolwentów Akademii Muzycznych. Muzycy występują na scenach w Polsce, jak i za granicą. Finaliści programów TV. Grają wspólnie „od zawsze”, prezentując szeroki repertuar i zapewniając niezapomniany wieczór pełen tańca, śpiewu z dostojną, niepowtarzalną atmosferą.


Wieczór artystyczny nie jest częścią Zjazdu i nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska, tylko wyłącznie ze środków pochodzących z opłaty pobieranej od Uczestników wydarzenia. 
Wieczór artystyczny połączony z kolacją piątek, 17 maja 2024

godzina 20:00 - 00:00 cena 300.00zł (zawiera VAT)

17 maja 2024 r., godz. 20.00 (DoubleTree byHilton, ul. Dąbska 5, Kraków). Występ zespołu Kramer-Quartet.

Grupa składa się z profesjonalnych muzyków, absolwentów Akademii Muzycznych. Muzycy występują na scenach w Polsce jak i za granica ,finaliści programów TV, Grają wspólnie „od zawsze” prezentując szeroki repertuar, zapewniając niezapomniany wieczór pełen tańca, śpiewu z dostojną, niepowtarzalną atmosferą.

Noclegi

W każdym z poniższych hoteli otrzymają Państwo w momencie rezerwacji noclegów zniżkę na hasło: PTCHO.
Serdecznie zapraszamy do rezerwacji noclegów już teraz.
Double Tree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center

https://www.hilton.com/pl/hotels/krkccdi-doubletree-krakow-hotel-and-convention-center/ 
Adres: ul. Dąbska 5, 31-572 Kraków
Telefon: 12 201 40 00


Hotel Hilton Convention Center położony jest 10 minut od Tauron Areny i centrum EXPO Kraków. W odległości zaledwie pięciu kilometrów znajdują się zabytkowe Stare Miasto i zamek na Wawelu.
W Hotelu DoubleTree by Hilton spotykamy się również w piątek 17 maja 2024 r. o godz. 20.30 na wieczorze artystycznym, połączonym z uroczystą kolacją. Szczegóły w zakładce: Wieczór artystyczny.


Hotel Galaxy Jordan – Kraków, ul. Gęsia 22

https://galaxyhotel.pl/plGalaxy to wyjątkowy hotel w centrum Krakowa, zlokalizowany w sąsiedztwie Starego Miasta, tuż nad Wisłą. Hotel jest położony 4,5 km od Auditorium Maximum UJ (w którym odbywa się XXX Zjazd PTCHO).

Rezerwacja: https://galaxyhotel.pl/pl, zakładka REZERWUJ

 

Hotel Wyspiański - ul. Westerplatte 15, 31-033 Kraków
https://hotel-wyspianski.plHotel Wyspiański to 3-gwiazdkowy, w pełni zmodernizowany i komfortowy obiekt, oferujący zakwaterowanie w przystępnych cenach. Hotel położony jest w samym centrum Krakowa, mniej niż pięćset metrów od krakowskiego Rynku Głównego, historycznego i kulturalnego serca miasta. W pobliżu usytuowane są najważniejsze zabytki i atrakcje Starego miasta i Kazimierza.Hotel Polonez - ul. Reymonta 15, 30-059 Kraków
https://hotel-polonez.plHotel Polonez mieści się w centrum Krakowa, przy budynkach słynnej na całą Polskę Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w sąsiedztwie licznych atrakcji turystycznych. Dogodna lokalizacja daje gościom możliwość krótkiego spaceru do Starego Miasta, które obfituje w ofertę kulturalno- rozrywkową. Bezpośrednie sąsiedztwo Parku im. H. Jordana i krakowskich Błoń sprzyja wypoczynkowi. Ponad to położenie w pobliżu lotniska, dworca kolejowego i autobusowego jest kolejnym atutem Naszego Hotelu.Liebeskind Boutique Hotel- ul.Szujskiego 3, 31-123 Kraków
https://www.liebeskindhotel.pl/pl/Krakowskie Stare Miasto, kamienica z tradycjami i długą historią, wzniesiona przez znanego krakowskiego dorożkarza Adolfa Liebeskinda. Współcześnie, po skrupulatnej odbudowie i renowacji, gości w swoich wnętrzach podróżnych z całego niemal świata.
Kameralność naszego hotelu czyni z niego świetne miejsce spotkań. Autentyczna gościnność, przytulność wnętrz, świetne jedzenie – wszystko to sprawia, że hotel A. Liebeskind jest doskonałym miejscem zarówno na organizację spotkania biznesowego, jak i rodzinnego przyjęcia.Hotel Rezydent*** Kraków

www.rezydent.krakow.pl lub mailowo rezydent@rezydent.krakow.pl ; kod uprawniający do zniżki: PTCHO
Hotel Rezydent*** położony jest przy ul. Grodzkiej 9, będącej częścią historycznego Traktu Królewskiego, zaledwie 15 metrów od Rynku Głównego, w zabytkowych kamienicach z przełomu XIV i XV wieku, wpisanych na listę zabytków miasta Krakowa w latach 1966 i 1967.

Hotel znajduje się niecałe 1,5 km od Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońkiego gdzie odbywa się konferencja.
Laris Hotels Group

https://www.larishotels.com/


Krupnicza 30 - hotel zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta, oferuje pokoje w trzech standardach, w hotelu znajduje się również restauracja, która serwuje wyśmienite śniadania talerzowe.

Plaza Boutique Hotel to wysokiej klasy czterogwiazdkowy hotel ze stylowymi i nowoczesnymi wnętrzami. Kamienica składa się z czterech pięter, na których znajdują 32 komfortowe pokoje. Śniadania w formie bufetu serwowane są w hotelowej restauracji.

Xerion Hotel  to również obiekt czterogwiazdkowy, który posiada 60 komfortowych pokoi dwuosobowych z wejściem od wnętrza budynku lub atrium. Śniadania w formie bufetu serwowane są w hotelowej restauracji Tinctura, gdzie można również zjeść lunch czy kolację. Zlokalizowany w dzielnicy Podgórze, tuż przy Kazimierzu, który jest po drugiej stronie Wisły.

Hasło: PTCHO


Amber Boutique Hotels (ul. Garbarska 8-10)

https://www.hotel-amber.pl/


Ten elegancki obiekt znajduje się w cichej ulicy ok. 5 minut spacerem od Rynku Głównego.
 Niezwykle serdeczna obsługa, zawsze gotowa do pomocy, sprawia, że jest to miejsce wyjątkowe, pełne dobrych manier i smaku, gdzie każde z pragnień Gości jest natychmiast zaspakajane przez profesjonalny serwis.

W jego skład wchodzą: Hotel Amber *** oraz Hotel Amber Design ****. Oba obiekty połączone są na poziomie zero, część wspólną stanowią recepcja, lobby oraz restauracja, jak również sauna, wewnętrzny ogród, mini siłownia, Sala Konferencyjna oraz Sala Klubowa.

 


NOVOTEL Krakow Centrum

https://all.accor.com/hotel/3372/index.pl.shtml


Położony kilka kroków od kluczowych atrakcji Krakowa, zaledwie kilometr od Auditorium Maximum UJ (w którym odbywa się XXX Zjazd PTCHO). Oferuje 198 przestronnych pokoi w większości z widokiem na Zakole Wisły. W ofercie sale konferencyjne, restauracja, bar, kącik dziecięcy oraz centrum rekreacji z basenem.


IBIS Krakow Centrum

https://all.accor.com/hotel/3710/index.pl.shtml


Położony tuż obok bulwarów wiślanych z dogodnym dojściem na Wawel, Stare Miasto oraz Kazimierz, zaledwie kilometr od Auditorium Maximum UJ (w którym odbywa się XXX Zjazd PTCHO). Wygodne pokoje, przestronna restauracja ibis Kitchen, parking podziemny oraz sąsiedztwo naszego bratniego hotelu Novotel Krakow Centrum gwarantuje udany pobyt w królewskim mieście
Patronat Honorowy


Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia 
Beata Małecka-LiberaWojewoda Małopolski
Krzysztof Jan KlęczarMarszałek Województwa Małopolskiego


Prezydent Miasta Krakowa 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego  
ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki


Patronat medialny


Patron Literacki

   


Organizator Organizator:
 Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
 e-mail: sekretariat@ptcho.pl

Biuro organizacyjne Zjazdu:
Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
e-mail: zjazdptcho@czelej.com.pl
Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):


Agnieszka Gulbierz

e-mail:agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48664 911 205


Kontakt dla uczestników:


Biuro Obsługi Klienta (pon-pt w godz. 8.00-16.00)

e-mail:sklep@czelej.com.pl

+4881 446 98 11 wew. 11-13