XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej XLI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
XLI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO

Kraków
16-18 maja 2024

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


w codziennej praktyce staramy się oswoić tę trudną dziedzinę, jaką jest chirurgia onkologiczna. Wymaga to od nas chirurgów doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy, przyswajania nowości i współpracy z innymi specjalistami, z którymi wspólnie prowadzimy leczenie. Służą temu coroczne zjazdy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, gdzie spotykamy ekspertów, omawiamy najlepsze rozwiązania, ale też powikłania i porażki. Nie możemy jednak zapominać o ważnym aspekcie, jakim jest bezpieczeństwo chorych. To my, podejmując się leczenia, gwarantujemy, że nie narazimy ich na ryzyko, którego można uniknąć. Dlatego w tym roku znacząca część naszych obrad poświęcona jest bezpieczeństwu pacjentów. Oczywiście jak zawsze nie zabraknie też dyskusji dotyczących postępów w leczeniu, sesji wideo pokazujących techniczne aspekty chirurgii czy zgłoszonych prezentacji oryginalnych.


Wierzę, że wspólne spotkanie w Krakowie wpłynie na jakość naszej pracy, bezpieczeństwo chorych, a także będzie spotkaniem przyjaciół.Serdecznie zapraszam

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
 Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Program

Czwartek 16.05.2024

8:30-13:15
Spotkania grup badawczych i sekcji
Spotkanie Konsultanta Krajowego z Konsultantami Wojewódzkimi 
8:30-12:30 Warsztaty w miejscu obrad i w szpitalach krakowskich
9:00-11:00 Sesja: sekcji raka piersi 
11:15-13:15 Sesja: Leczenie systemowe i leczenie skojarzone 
 
13:30-16:00
XXXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO
TEMAT: Bezpieczeństwo pacjenta onkologicznego – punkt widzenia różnych specjalizacji

18:00
Ceremonia Otwarcia Zjazdu  Auditorium Maximum UJPiątek 17.05.2024

SALA A

SALA B

SALA C

8:30-10:30
Bezpieczeństwo pacjenta w chirurgii onkologicznej – sesja plenarna
10:30-10:50

Przerwa

10:30-10:50

Przerwa

10:30-10:50

Przerwa

10:50-11:50
Wykładniki jakości w chirurgii onkologicznej układu pokarmowego
10:50-11:50
Wykładniki jakości w chirurgii onkologicznej piersi
10:50-11:50
Wykładniki jakości w chirurgii mięsaków i nowotworów skóry
11:50-12:10

Przerwa

12:10-13:10
Prezentacja najlepszych prac ustnych – przewód pokarmowy

Sesja żywieniowa

Sesja pisma „Nowotwory”
13:10-14:00

     Przerwa (lunch)

14:00-15:30
Nowotwory przełyku i żołądka

Rak piersi – prace oryginalne

Czerniak i nowotwory skóry

15:30-15:45                                                                                                             Przerwa

15:45-17:15
Nowotory wątroby i dróg żółciowych

Nowotwory jelita grubego

Prace oryginalne – czerniak, skóra, chirurgia endokrynologiczna

17:30-19:00                                                                          Walne Zgromadzenie Członków PTChO

20:00                                                                                      Uroczysta kolacja dla uczestników


Sobota 18.05.2024


SALA A


SALA B


SALA C

9:00-10:30
Sesja sekcji nowotworów odbytnicy
9:00-10:30
Nowotwory nadnerczy
8:45-9:30
Sesja Komisji Historycznej
9:30-9:40
Przerwa
9:40-11:10
Sesja Młodych
10:30-10:50

Przerwa

10:30-10:50

Przerwa

11:10-11:20

Przerwa

10:50-12:20
Sesja wideo:
How I do it – Zespolenia w obrębie układu pokarmowego
10:50-12:20
Sesja wideo chirurgii piersi – onkologiczna, rekonstrukcyjna
11:20-12:20
Sesja prawna
12:20-12:30

Przerwa

12:20-12:30

Przerwa

12:20-12:30

Przerwa

12:30-14:10
Sesja chirurgii robotowej
12:30-14:10
Rak trzustki – konsensus polski 2024
12:30-14:10
Prezentacja najlepszych prac plakatowych


14:15                                                                                         Zakończenie Zjazdu

Komitet organizacyjny

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik – przewodniczący

Dr n. med. Michal Jankowski – sekretarz

Prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna

Dr hab. n. med Diana Hodorowicz-Zaniewska

Prof. dr hab. n. med. Stanislaw Kłęk

Dr n. med. Radosław Pach

Prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr

Mgr Iwona Rabij

Dr hab. n. med. Marek Sierżęga, prof. UJ

Dr n. med. Małgorzata Stopa-Barczyńska


Komitet naukowy


Komitet Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter – przewodniczący

Dr n. med. Michał Jankowski – sekretarz

Prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka

Dr hab. n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska

Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kołodziejczyk

Dr hab. n. med. Andrzej Kurylcio

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

Dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

Dr hab. n. med. Piotr Pluta

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski

Dr hab. n. med. Marek Zawadzki

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

Prof. dr hab. n. med. Jacek Zieliński